Tilbage til søgeresultatet

DTU Mekanik, Et design og skibsoperations værktøj til beregning af seakeeping og forøget bølgemodstand

Picture1

Baggrund

Skibsfarten har blikket mod en nul-emission fremtid, og i den forbindelse skal der flere initiativer til for at nå målet, herunder f.eks, lovgivning, alternative brændstoffer, digitalisering og energieffektive løsninger. For mange af disse initiativer er det vigtigt, at man er i stand til at beregne påvirkningerne fra vind og bølger på et skib til søs. To gode eksempler er, når man evaluerer skibsperformance eller vurderer ruteeffektivitet. På nuværende tidspunkt bruger konsulentfirmaer empirisk eller empiriske formler til beregning af bevægelser og bølge induceret modstand. Men mange af disse metoder tager ikke tilstrækkeligt hensyn til skibsform og reaktionskarakteristika. DTUs Institut for Mekanisk Teknologi vil derfor bruge deres erfaringer i skibshydrodynamik til at igangsætte et projekt, hvormed et effektivt værktøj bliver udviklet for nøje beregning af respons egenskaber af eksisterende og fremtidens skibe.

Projekt

Projektets formål er at udvikle og forberede et effektivt og open-source værktøj, som den maritime industri og konsulentvirksomheder nemt kan bruge til beregning af respons egenskaber og øget bølgemodstand for eksisterende og fremtidige skibe med betydelig vindfremdrift fra sejl, rotor, eller drage. Værktøjet fungerer via en elegant og hurtig interpolation fra en meget rig database af forhåndsberegnede respons parametre. Disse respons parametre er beregnede for en bred vifte af skibstyper og operationelle data og ved hjælp af avancerede metoder, der er egnede til at tage skibsgeometri og bevægelser med i respons beregningerne. Dette værktøj bliver til stor gavn for industrien, da de vil være i stand til at beregne rimelig nøjagtigt, selv om man kun har skibets grove parametre ved hånden, dvs. længde, bredde, dybgang, blokkoefficient osv.

Forventede resultater

I første omgang er det DTU Mekaniks mål at implementere beregningsværktøjet i Microsoft .NET Framework, som er en udbredt platform i den maritim industri. På den måde er værktøjet direkte klar til brug af skibsrederier og konsulentfirmaer. Derudover vil resultaterne blive publiceret i tidsskrifter og konferencer.

Projektresultat

Afsluttende projektrapport (september 2023) kan ses her: Link

Information

 

Projektnavn:

DTU Mekanik, Et design og skibsoperations værktøj til beregning af seakeeping og forøget bølgemodstand

Type:

Almennyttigt

Tema:

Maritim forskning

Tid:

2022-2023

Kontakt:

DTU Mekanik
Anker Engelunds Vej 101
2800 Kgs. Lyngby
www.mek.dtu.dk