Tilbage til søgeresultatet

DTU, Open Entrepreneurship: Flere forskningsbaserede maritime startups

Baggrund

Som en af verdens førende søfartsnationer har Danmark et potentiale til at gøre en forskel på det maritime område ved et udvikle og implementere ny teknologi. Et potentiale som anerkendes i Klimapartnerskabet for Det Blå̊ Danmark, hvor danske maritime aktører blandt andet foreslår en global forskningsfond finansieret af skibsfarten, som over en 10-årig periode skal generere 5 milliarder dollars til forskning og udvikling til at adressere disse udfordringer.

Projekt

Dette projekt tager afsæt i greb og værktøjer fra Open Entrepreneurship – et samarbejde på tværs af alle danske universiteter, der skaber startups med afsæt i forskning og ny teknologi. Værktøjerne kan bidrage til at adressere den maritime sektors udfordringer gennem etablering af flere videnstunge startups og en øget innovation i sektoren med afsæt i eksisterende forskning og teknologi, der ikke udnyttes på det maritime område i dag.

Konkret arbejder Open Entrepreneurship ved at etablere teams med på den ene side repræsentanter fra erhvervslivet i form af fx serielle iværksættere, intraprenører, investorer (e-korps) og på den anden side forskere fra universiteterne. Teams der faciliteres af en Business Unit Manager fra Open Entrepreneurship, som hjælper teamet med at modne forskning med det fælles mål at udvikle levedygtige startups. Herunder at navigere i innovationssystemets mange muligheder.

Open Entrepreneurship har primært arbejdet på tværs af alle universiteter, hvor dette projekts fokus vil være at gå i dybden indenfor det maritime område med mulighed for optimal tilpasning af tilgang, værktøjer etc. Projektet vil dog blive en del af videndeling og samarbejde på tværs af universiteter og eksisterende indsatser for nyttiggørelse af forskning.

Projekt består samlet set af tre faser, hvor første fase har fokus på etablering af baseline, anden fase på at gennemføre en pilot på DTU og tredje fase på at skalere projektet. Derudover prioriteres en lærende evaluering, og det at skabe synergi og samarbejde med relevante initiativer som DTU Skylab, X-Tech, Digital Tech Summit etc.

Forventede resultater

Dette projekt handler om fase 1 og 2, som er programsat til 2024, hvor de forventede resultater er identificering af 10 aktive forskningsbaserede cases, onboarding af 30 nye medlemmer med maritime profiler til projektets mentorkorps (e- korpset) samt afholdelse af en række workshops. Herefter er det planen at skalere projektet til yderligere gavn for den maritime sektors innovation, og danske maritime virksomheders position.

Information

Projektnavn:

Flere forskningsbaserede startups til gavn for den maritime sektor

Type:

Almennyttigt

Tema:

Maritim Erhvervsudvikling

Tid:

2024

Kontakt:

DTU Entrepreneurship
Anker Engelunds Vej 101
2800 Kongens Lyngby
https://www.entrepreneurship.dtu.dk/