Tilbage til søgeresultatet

DTU Elektro, Optimering af tykkelse og hærdning af våd skibsmaling ved anvendelse af terahertz-teknologi (“TeraCure”)

PictureForFoundationWebsite

Baggrund

Effektiviteten af moderne skibsmaling afhænger meget af, hvorvidt det bliver påført som angivet af producenten. Det betyder at tykkelsen gerne skal rammes inden for ca. 50 mikrometer. Desuden bør malingen ikke overmales med næste lag, før hærdningsprocessen er fremskreden nok. Hvis de krav ikke overholdes, kan det føre til en lang række fejl i malingen, som kan resultere i korrosion af skroget og forøgelse af brændstofforbruget. For at sikre, at der er påført nok maling, bliver der ofte påført væsentlig mere maling end det er hensigten. Det medfører ikke blot et overforbrug af maling, men også at malingen ikke nødvendigvis når at hærde korrekt, inden det bliver overmalet. Og da der mangler præcise metoder til at måle hærdningsgraden af malingen, risikerer rederierne unødig ventetid i tørdokken for at sikre, at hærdningen er tilstrækkelig. DTU Elektro’s forskere ønsker at udvikle et værktøj, som kan udføre en tykkelsesmåling af den våde maling, samtidig med at hærdningsgraden bestemmes.

Projekt

DTU Elektro har i innovationsgruppen GLAZE udviklet en prototype, som udsender og detekterer lys i frekvensområdet terahertz (THz). Den særlige måde, hvorpå THz interagerer med materialer, betyder, at man kan udlede en stor mængde information om materialet. En af de informationer er tykkelsen. Derudover vil materialets komposition efterlade særlige markører i lyset. Eftersom maling ændrer sin komposition under hærdning, vil det være muligt at beskrive hærdningens udvikling gennem dets påvirkning af lyset. For at kunne bestemme hærdningsgraden ud fra en enkelt måling med prototypen, vil DTU Elektro’s forskere træne en machine learning algoritme med en stor mængde målinger foretaget på maling med en kendt hærdningsgrad. De vil samtidig kontrollere og overvåge alle eksterne faktorer, som har indvirkning på processen, f.eks. temperatur, fugtighed, mm.

Forventede resultater

Målet er at udvikle hardware og software, som tillader en måling af tykkelse og hærdningsgrad af våd maling med en enkelt måling. Målingen og den efterfølgende dataanalyse skal tage få sekunder og have en præcision som gør målingen direkte anvendelig. Desuden skal udstyret være simpelt at anvende og resultaterne simple at forstå sådan at de rette beslutninger om næste skridt i malingsprocessen kan træffes. Udstyret skal være håndholdt og transportabelt. Det forventes, at resultaterne offentliggøres i mindst en videnskabelig artikel.

Information

 

Projektnavn:

Tera-Cure

Type:

Almennyttigt

Tema:

Maritim Forskning

Tid:

2023-2024

Kontakt:

DTU Elektro
Anker Engelunds Vej 101
2800 Kongens Lyngby
www.elektro.dtu.dk