Tilbage til søgeresultatet

DTU Elektro, Autonomous Situation Awareness for Navigation

2018-056, billede 2                                                                              2018-056, billede

Baggrund

Skibsfarten udvikler sig gradvist i retning af stigende automatisering og autonomi. Som det er tilfældet med autonome biler, skal teknologiudvikling og teknologianvendelse udvikle sig for at opnå den nødvendige tillid, modenhed og sikkerhed for at gå videre til næste niveau. Hvert skridt i denne retning skal tilføre værdi i form af forbedret driftseffektivitet og/eller højere sikkerhedsniveau.

Den Danske Maritime Fond støttede i 2017 et mindre projekt, som DTU udførte for Søfartsstyrelsen og som omhandlede ’elektronisk udkik’. ’Elektronisk udkik’ og ’autonomous situation awareness’ er de første to ud af i alt otte trin hen imod fuld autonomi.

Projekt

DTU vil i projektet udvikle metoder og computeralgoritmer, der kan udføre ’situational awareness’ på niveau med en rimeligt erfaren navigatør. Metoder og algoritmer skal benyttes som beslutningsstøtte ombord, så risiko for kollision og grundstødning reduceres markant. De skal desuden danne den information, der skal til, for at manøvrer vil kunne udføres autonomt. Projektet består af 6 arbejdspakker: 1: Udvælgelse, verifikation og installation af sensorer og hardware, der er nødvendige i projektet; 2: Analyse og vurdering af eksisterende metoder, fusion af data fra forskellige sensorer, mv; 3: Genkendelse af objekter, kategorisering, implementering, test af algoritmer, 4: Estimering af intentioner, forudsigelser; 5: Implementering, test og simulering; 6: Løbende projektledelse og disseminering.

Forventede resultater

Ved projektets afslutning forventes følgende resultater opnået:
• Effektiv implementering af algoritmer til verifikation, simulering og tests mod real-life data.
• Demonstration af robust opdagelse og klassificering af relevante objekter til søs, baseret på realdata.
• Robust og hurtig estimering af andre skibes sejladsadfærd i realtid.
• Test af scenarier med normale og vanskelige situationer for at muliggøre objektiv evaluering.
• Succesfuld evaluering af erfarne navigatører.

Projektresultat

Slutrapport samt projektets publikationer kan læses her:

ASAN Final Report 2021

SysTol2021, Autonomy for Ships

Anticipation of ship behaviours in multi-vessel scenarios

IFAC2020, COLREGs-based Situational Awareness for Marine Vessels

IFAC2020, Vision-based Object Tracking in Marine Environments using Features from Neural Network Detections

Comparing Spectral Bands for Object Detection at Sea using Convolutional Neural Networks

Assessing Deep-learning Methods for Object Detection at Sea from LWIR Images

Parallel Automation Representation of Marine Crafts’ COLREGs based Manoeuvering Behaviours

Object Detection at Sea Using Ensemble Methods Across Spectral Ranges

 

Information

 

Projektnavn:

Autonomous Situation Awareness for Navigation

Type:

Almennyttigt

Tema:

Maritim Forskning

Tid:

2018-2020

Kontakt:

DTU, Department of Electrical Engineering
Automation and Control Group
Elektrovej 326
2800 Kgs. Lyngby
www.elektro.dtu.dk