Tilbage til søgeresultatet

DTU Compute, Digital Tech Summit – maritimt spor: Digitalization as an enabler for a safe and green transition

Digital Tech Summit 2022

Baggrund

Med afsæt i sidste års gode erfaringer med at skabe en maritim stand på Digital Tech Summit, vil vi i år løfte barren og lave et større maritimt område. Sammen med Danske Havne, Danske Maritime Danske Rederier og Maritim Research Alliance, vil vi invitere den maritime branche til videndeling, samarbejde, netværk og rekruttering af fremtidens maritime medarbejdere!

Projekt

Den grønne omstilling beror sig på mange måder, på ny teknologi samt digitalisering. Vi ønsker med det maritime område at understøtte den omstilling, der er så pressent i disse år inden for digitalisering og grøn omstilling på det maritime område. Det ønsker vi at gøre ved igen i år at etablere en strategisk innovationszone på det maritime område på Digital Tech Summit d. 25.-26.oktober 2022 i Bellacentret, hvor store som små virksomheder kan lære af hinanden og af universiteterne, og hvor vi kan understøtte det maritime fællesskab.
Vi ønsker med samarbejdet at illudere forsyningskæden fra skib til havn over i lastbiler samt alle de digitale bindeled, der gør dette muligt. Vi ønsker at vise systemets samarbejde og hvordan det maritime ikke længere står alene i processen om at omstille sig til de grønne alternativer. Kun ved at etablere samarbejde og trække på gode digitale løsninger, når vi i mål. Vi vil altså fysisk vise de forskellige led i forsyningskæden samt de små bindeled af virksomheder der understøtter den store kæde. Det er afgørende, at der er et godt samarbejde mellem de teknologier, der udvælges og implementeres, og de mennesker, der skal arbejde med dem – derfor vil vi have fokus på, hvordan dette samarbejde bedst nås.

Forventede resultater

1. Via en større stand på DTS at skabe en strategisk innovationszone for digital transformation og bæredygtighed i den maritime sektor.
3. Samle en gruppe af maritime virksomheder, der selv køber en stand på Digital Tech Summit i et maritimt område. Vi arbejder på at etablere et område i tilknytning til den maritime stand, hvor der står andre udstillere inden for det maritime område, fx Mærsk, DNV, DFDS mv. mhp. at kunne vise spændende teknologier i konkrete produkter og services, der er implementeret og deres teknologiske visioner for det maritime økosystem.
4. Via aktiviteter på DTS og konference-sessioner at give nemmere adgang til nye digitale teknologier og forskning på universiteterne, for den maritime sektor.
5. Gennem DTS at sætte fokus på maritim kompetenceudvikling, professionel opkvalificering, efteruddannelse, læring og netværk.
6. Udvikle en stærk kommunikationsplatform for synliggørelse af den maritime sektor.

Links: https://my.eventbuizz.com/event/digital-tech-summit-2022-10651/detail

Billede 25_10_2022

 

Projektresultat

Afsluttende rapport kan læses her: DTS Det maritime område 2022

Information

Projektnavn:

Digital Tech Summit – maritimt spor

Type:

Almennyttigt

Tema:

Maritim erhvervsudvikling

Tid:

2022

Kontakt:

DTU Compute
Anker Engelundsvej 101
2800 Kgs. Lyngby
www.compute.dtu.dk