Tilbage til søgeresultatet

DTU Compute, Digital Tech Summit: AI for safety and supporting geopolitical aspects

Digital Tech Summit Oktober 2022 Dag 2-151
Foto: Mikal Schlosser

Baggrund

Digital Tech Summit er et af Nordens førende universitetsbaserede techevents. Hovedtemaet på årets Digital Tech Summit er ”AI changing business”, hvor et af de centrale undertemaer er sikkerhed og DefenceTech. Med det som ramme ønsker vi igen i år at etablere et maritimt område ”AI for safety and supporting geopolitical aspects” på Digital TechSummit, hvor virksomheder kan lære af hinanden og af universiteterne, og hvor vi kan understøtte den maritime sektor. Vi vil sætte et tydeligt fokus på sikkerhed og geopolitik i den maritime sektor samt på integration og forretningsudvikling via ny teknologi med andre sektorer, f.eks. forsvar og energisektoren, hvor havvindmølleparker, energi-øer og kritisk infrastruktur også skal beskyttes. Sikkerhed har mange aspekter og det er interessant at synliggøre og belyse det maritime områdes rolle ift. sikkerhed, kritiskinfrastruktur og geopolitik samt at se på, hvordan digitalisering og avanceret udnyttelse af data kan bidrage til at frembringe fælles løsninger på området på tværs af det maritime sektor og andre sektorer.

Projekt

Vi vil samle og sammensætte et maritimt område bestående af spændende virksomheder (start-ups, SMV’er og fyrtårne), der skal vise vejen med ny teknologi (fx rumteknologi, satellitter, droner, billedanalyse, machine learning og anden AI) og bidrage til at løse udfordringen inden for det maritime område i samspil med andre områder/sektorer. Der er etableret en stærk samarbejdsplatform om projektet, idet universiteterne har indgået et partnerskab med Danske Maritime, ShippingLab, Offshore Center Bornholm (OCB) og Nationalt Forsvarsteknologisk Center med støtte fra Danske Havne og Maritime Research Alliance.

Forventede Resultater

  1. En strategisk innovationszone med spændende teknologier i konkrete produkter og services.
  2. En faglig indsigt og diskussion. Det skal give indsigt og inspiration ift. nye digitale teknologier og forskning på universiteterne for den maritime sektor.
  3. Samarbejde på tværs. Vi ønsker at vise, hvordan det maritime har mulighed for og allerede samarbejder med andre sektorer. Ved at etablere samarbejder og trække på gode digitale løsninger er det muligt at skabe bedre sikkerhed i sektoren og på et geopolitisk plan.
  4. Synlighed og eksponering. Udvikle en stærk kommunikationsplatformfor synliggørelse af den maritime sektor ift. projektets tema.

Projektresultat

Den afsluttende rapport kan læses her: Afsluttende rapport, Digital Tech Summit

Information

Projektnavn:

Digital Tech Summit: AI for safety and supporting geopolitical aspects

Type:

Almennyttigt

Tema:

Maritim erhvervsudvikling

Tid:

2023

Kontakt:

DTU Compute
Richard Petersens Plads, Bygning 324
2800 Kongens Lyngby
www.compute.dtu.dk