Tilbage til søgeresultatet

DTU Compute, Digital omstilling i den maritime sektor og Digital Tech Summit

DTU, TechSummit, Billede

Baggrund

Coronakrisen har vist, at digitalt modne virksomheder er dem, der står stærkest rustet til fremtiden. Ligeledes har krisen vist, at digitalisering spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling. Det gælder fx ift. optimering af motorer og logistikstyring til at nedbringe udslip af drivhusgasser fra søfarten.
Skal vi understøtte en yderligere digital og grøn transformation i den maritime sektor og de værdikæder, der understøtter sektoren, er det nødvendigt med nye kompetencer og et tættere samarbejde med universiteterne for at få adgang til rette viden og teknologi. Det er netop den form for digital transformation, som det nye universitetsbaserede tech event ”Digital Tech Summit” (DTS) sætter fokus på og som dette projekt vil være en del af. Eventet afholdes d. 30. november -1. december 2021 i Øksnehallen, København.

Projekt

Et samlet strategisk fokus på den maritime sektor på Digital Tech Summit vil være et unikt udstillingsvindue for det maritime område over for de forventede 5.000 besøgende og knap 70 udstillere. Projektets hovedelementer er:
1. Via en større stand på DTS at skabe et strategisk samlingspunkt for digital transformation og bæredygtighed i den maritime sektor.
2. Via aktiviteter på DTS og konference-sessioner at give nemmere adgang til nye digitale teknologier forskning på universiteterne for den maritime sektor.
3. Gennem DTS at sætte fokus på maritim kompetenceudvikling, professionel opkvalificering, læring og netværk med afsæt i de maritime virksomheders vidensbehov.
4. Udvikle en stærk kommunikationsplatform for synliggørelse af den maritime sektor, herunder relevante initiativer inden for det maritime område, der kan danne basis for bred vidensdeling.

Forventede resultater

Ambitionen med DTS er at bidrage til at flytte virksomheder i deres digitale transformation mod en mere teknologibaseret bæredygtig retning, hvor af et betydeligt antal af virksomhederne forventes at være inden for den maritime sektor. Konkret forventer der følgende effekter af projektet:
• Et stort antal besøgende fra det maritime område, som får en værdiskabende oplevelse ved at være på DTS ift. at understøtte deres digitale transformation gennem netværk og nye kontakter.
• Læring og videnoverførsel via 4-5 konference sessioner og ca. 20 indlæg vedr. teknologier med relevans for det maritime område.
• Generelt et tættere samarbejde mellem forskere, studerende og startups og virksomheder inden for et maritime område.
• Skabe øget politisk synlighed ift. forbedringen af rammebetingelserne for maritime aktører mht anvendelse af ny teknologi, herunder omtale i medier ift. det maritime område.

 

Projektresultat

Den afsluttende evalueringsrapport kan læses her: Evalueringsrapport

Information

Projektnavn:

Digital omstilling i den maritime sektor og Digital Tech Summit

Type:

Almennyttigt

Tema:

Maritim erhvervsudvikling

Tid:

2022

Kontakt:

DTU Compute
Anker Engelunds Vej 101
2800 Kgs. Lyngby
www.compute.dtu.dk