Tilbage til søgeresultatet

DTU Aqua, Udvikling af en standardiseret protokol til udpegning og afgrænsning af Same-Risk-Area

Forskningsskibet Dana-Foto Milan Møller Pavlovic

foto: DTU’s forskningsskib “DANA” (foto: Milan Møller Pavlovic)

Baggrund

FN’s Ballastvandskonvention (BWMC) trådte i kraft i 2017, og kræver at ballastvand renses inden det udledes til havmiljøet for at undgå spredning af marine invasive arter. Det er muligt at ansøge om dispensation til skibe, der sejler i fast rute, f.eks. færger, forsyningsskibe og vedligeholdelsesfartøjer. Danmark arbejdede ihærdigt for at udvide BWMC’s eksisterende rutebaserede tilgang for dispensation med en områdebaseret tilgang, og fik indføjet i BWMC’s reviderede guideline G7, at de nationale myndigheder kan udpege et såkaldt Same-Risk-Area. Et SRA er et afgrænset område, hvor alle skibe, der sejler i fast rute inden for området, vil være undtaget krav om rensning af ballastvand. SRA er en risikovurdering hvor man i ansøgningsprocessen reducerer indsatsen og omkostningerne for både rederier og myndigheder. SRA er baseret på såkaldte spredningsmodeller, hvor man beregner spredningen af marine invasive arter ved hjælp af oceanografiske modeldata (bl.a. havstrømme).
I 2018 afsluttede DTU AQUA et risikovurderingsstudie i Kattegat og Øresund, hvor principperne bag et SRA blev afprøvet. På bagrund af studiet udpegede Danmark og Sverige i 2020 Øresund, som det første SRA under BWMC. Rederier har endnu ikke søgt om andre SRA, blandt andet fordi myndigheder og rådgivende eksperter i nogle lande, og organisationer som f.eks. HELCOM og OSPAR, hellere ser de eksisterende og traditionelle moniteringsmetoder anvendt i stedet for eller oveni SRA metoden. Usikkerheden om SRA processen og det faktum at den administrative byrde og industriens omkostninger kunne stige i stedet for at falde, begrænser appetitten i branchen. Som en af de primære årsager til myndighedernes tilbageholdenhed nævnes det, at der ikke findes en standardiseret protokol for, hvordan man identificerer og afgrænser et SRA.

Projekt

DTU Aqua vil derfor udvikle en protokol til udpegning og afgrænsning af et SRA baseret på erfaringer fra tidligere projekter og nyeste viden omkring metoder, usikkerheder og faldgruber inden spredningsmodellering, tilhørende rumlige analyser og risikovurderingsmetoder.

Forventede resultater

Resultaterne fra projektet vil blive publiceret i et anerkendt videnskabeligt tidsskrift, og målet er, at artiklen vil udgøre en vigtig reference som beslutningsstøtteværktøj i forbindelse med udpegning af SRA både i Danmark og i udlandet.

Projektresultat

Læs om projektets resultater i denne open access artikel (maj 2024):

Using biophysical modelling and marine connectivity to assess the risk of natural dispersal of non-indigenous species to comply with the Ballast Water Management Convention | Biological Invasions (springer.com)

Information

Projektnavn:

Udvikling af en standardiseret protokol til udpegning og afgrænsning af Same-Risk-Area

Type:

Almennyttigt

Tema:

Maritim forskning

Tid:

2022-2023

Kontakt:

DTU Aqua
Kemitorvet 1
2800 Kgs. Lyngby
www.aqua.dtu.dk