Tilbage til søgeresultatet

CleanQuote (tidl. DryBulk Chemicals), Handelsplatform, proof of concept

Diagram

Baggrund

Den merkantile verdensflåde omfatter mere end 11.000 skibe – såkaldte dry bulk carriers – der skal have renset deres lastrum, når de skifter fra en ”beskidt” til en ren last. Dette sker typisk ca. 2-3 gange om året for hvert tørlastfartøj. Til denne rensning anvendes forskellige kemikalier og udstyr– afhængig af karakteren af den last, der skal renses efter. Det er traditionelt rederiernes operationsafdeling, der står for indkøbet af kemikalier, fordi deres fremskaffelse er afgørende for at skibet kan være operationelt klart til næste last. Liggedage er vanvittigt dyre i skibstransport. Fremskaffelse af kemikalier er imidlertid kun én af mange opgaver på operatørens bord – og får ikke altid den optimale kommercielle opmærksomhed: man er tilbøjelig til at spørge den eller de to samme leverandører, og dermed opnår man ikke nødvendigvis de bedste priser eller det optimale overblik over netværk af leverandører og havne

Projekt

DryBulkChemicals stiller en handelsplatform til rådighed for såvel operatører med behov for kemikalier – som for leverandører af disse kemikalier. Ved at ”poste” sit behov for kemikalier via DryBulkChemicals platform opnår operatøren at modtage tilbud fra samtlige aktive leverandører i den havn, hvor kemikalierne ønskes leveret. Leverandørerne sender deres tilbud ind på platformen inden for en given tidsfrist, og DryBulkChemicals videreformidler de tre bedste tilbud til operatøren – udvalgt efter kriterier opstillet af operatøren, som står for det endelige valg af leverandør. Operatøren sikrer sig dermed et bredere sammenligningsgrundlag – samtidig med at hele indkøbsprocessen er blevet optimeret og mindre ressourcekrævende for operatøren.

Forventede resultater

DryBulkChemicals forventer – når platformen er optimeret efter den testperiode der udgør projektet – at såvel operatører som leverandører oplever en optimeret rekvisitions- og budgivningsproces, der dels giver operatørerne bedre priser under anvendelse af færre ressourcer, dels eksponerer leverandørerne for rederier, som de ikke tidligere har haft mulighed for at levere til. Samtidig forventer DryBulkChemicals at have skabt grundlaget for at indsamle markedsdata som vil kunne gavne såvel operatører som leverandører.

Information

 

Projektnavn:

Handelsplatform, proof of concept

Type:

Erhvervsmæssigt

Tema:

Maritime Erhvervsprojekter

Tid:

2018

Kontakt:

CleanQuote A/S
Strømmen 6
9400 Nørresundby
www.cleanquote.com