Tilbage til søgeresultatet

Diesel House, Young Technical Learning Club

IMG_1831

Baggrund

Der er et stort behov for at øge unges bevidsthed om mulighederne inden for de tekniske videnskaber og fag. Projekt Young Technical Learning Club skal give unge i grundskolens udskoling mulighed for at mødes og gå på opdagelse i fortidens og nutidens samt fremtidens industrielle verden.
Grundideen og baggrunden er at inspirere unge til at tage en uddannelse inden for tekniske og naturvidenskabelige fag med henblik på at blive ansat i den maritime industri i Danmark.

Projekt

Formålet med Project Young Technical Learning Club er at tydeliggøre for unge mennesker, at der findes en bred pallette af uddannelsesmæssige alternativer til det almene gymnasium. Projektet skal vække de unges tekniske interesse og lade dem prøve kræfter med praksisnære elementer, ligesom de unge skal møde og lade sig inspirere af andre unge, der er ansatte i industrien.
Der er tale om et fritidstilbud, hvor unge kan mødes om fælles aktiviteter inden for rammerne af STEM-fagene (Science, Technology, Engineering og Mathematics). Der sigtes efter at engagere elever fra skoler i Københavnsområdet. Hyppigheden bliver aktiviteter en til to gange om ugen.
DieselHouse er en del af MAN Energy Solutions, og lærlinge fra koncernen vil blive inddraget og involveret i forløbet.

Forventede resultater

Resultatet forventes at være et fritidstilbud for grundskoleelever, der på en ny måde tænker skoler og erhvervsliv sammen.
Forløbet forventes at munde ud i et skalerbart fritidstilbud, der engagerer unge mennesker på en ny måde, og som på sigt kan blive bredt ud til endnu flere elever. Projektet gennemføres i nær dialog med Danske Maritime, som vil sikre adgang til og involvering af en række relevante aktører, herunder skoler, UU-vejledere, andre maritime virksomheder, projektet Fremtidens Maritime Håndværker m.m.
I praksis drejer det sig om planlægning, etablering og gennemførelse af et forløb for udskolingselever. I første omgang er planen at engagere 6-8 udskolingselever fra en skole/skoler i Københavnsområdet i et fritidstilbud. Håbet er, at ordningen derefter vokser med hensyn til antal elever og deltagende virksomheder.
Project Young Technical Learning Club vil være et væsentligt bidrag til den danske maritime industris samlede indsats for at sikre kvalificeret teknisk arbejdskraft fremover.
Gennemførelse af forløb: efterår/vinter 2019/2020.

 

Projektresultat

Projektrapporten kan læses her: Projektrapport

Information

Projektnavn:

Diesel House, Young Technical Learning Club

Type:

Almennyttigt

Tema:

Udvikling af maritime uddannelser og rekrutteringstiltag

Tid:

2019-2020

Kontakt:

Diesel House
Energiporten 8
2450 København SV
www.dieselhouse.dk