Tilbage til søgeresultatet

DHI GRAS, Sat4rescU – Satellite-based target identification for remote search and rescue

DHI, Sat4RescU_image

Baggrund

I de senere år er skibstrafikken i Arktis øget signifikant, hvilket afstedkommer øgede sikkerhedsmæssige udfordringer indenfor en række maritime sektorer (fragt, mineralefterforskning, krydstogtsturisme og
fiskeri). Samtidig med denne øgede trafik og det stigende risikobillede for maritime ulykker og interessekonflikter i Arktis finder en rivende udvikling sted indenfor tilgængeligheden af radarsatellitdata. Dette betyder at objekter som førhen ikke kunne identificeres på radarsatellitbilleder, nu kan det samtidig med at hyppigheden, hvormed et givent område overflyves af en satellit mindskes. Denne teknologiske udvikling åbner en række muligheder for gennem anvendelsesorienteret forskning at imødekomme
behovet for øget maritim sikkerhed gennem brugen af radarsatellitter.

Projekt

Projektets formål at udvikle et system til effektiv lokalisering af redningsflåder og små fartøjer med udgangspunkt i højopløselige radarsatellitdata, og i kombination med en række andre datakilder, for
dermed at øge sikkerheden til søs i Arktis og andre øde egne. I denne udvikling undersøges, hvordan radarsatellitter mest effektivt kan bidrage til identifikation af redningsflåder/ små fartøjer, samt hvordan eksempelvis radarreflektorer kan øge disse objekters synlighed i radarsatellitbilleder. Desuden vil projektet undersøge hvordan der i radarsatellitbilleder kan skelnes mellem is og redningsflåder/ små fartøjer. Endeligt vil projektet undersøge muligheder for at kombinere flere forskellige radarsatellitdatakilder og hvordan disse bedst kombineres for at opnå så høj en tidslig opløsning som muligt.

Forventede resultater

1. Udvikling af veldokumenteret og velafprøvet system til identifikation af redningsflåder og småbåde i Arktisk og andre øde egne baseret på satellitdata og in-situ data gennem brugen af machine-learning og kunstig intelligens. Flåder/ både på ca 4 meters længde forventes identificeret med få meters nøjagtighed med få timers intervaller.
2. Afdækning af muligheder for anvendelse af objektdetektion på tværs af maritime brancher.
3. Generelt anvendeligt koncept for maritim dataintegration og konkret validering af maritimt udstyr til maritim objektidentifikation.
4. Gennemførsel af innovationsprojekt med fokus på samproduktion med maritime virksomheder omhandlende maritim digitalisering og risikominimering.

Projektresultat

Afsluttende rapport (august 2023) kan ses her: Final report

Information

Projektnavn:

Sat4rescU – Satellite-based target identification for remote search and rescue

Type:

Almennyttigt

Tema:

Maritim forskning

Tid:

2022

Kontakt:

DHI GRAS A/S
Agern Allé 5
2970 Hørsholm
www.dhi-gras.com