Tilbage til søgeresultatet

DFDS, Shipdex projekt

2014-11-26-0005      2011-11-03-0041

 Baggrund

Skibe bliver mere og mere komplekse at vedligeholde, på grund af den stigende mængde af systemer ombord. For at sikre at skibe bliver vedligeholdt optimalt, benytter rederierne databaser til at holde styr på hvornår og hvordan udstyret skal vedligeholdes, hvilke reservedele der skal bruges til hvilke jobs og f.eks. hvilke certifikater der er knyttet til udstyret. Datakvaliteten i disse databaser er ofte langt ringere end de manualer der følger med systemerne når man køber dem, da man ikke nemt kan ”importere” papir og pdf’er ind i disse databaser. Konsekvensen er et unødigt højt niveau af administration, både ombord på skibene, på rederikontorerne og hos leverandører, samt et unødvendigt højt fejlniveau og øgede omkostninger.

Projekt

Der findes i dag en protokol, der muliggør beskrivelse af en teknisk manual så struktureret, at rederierne vil have mulighed for at importere disse ind i deres IT systemer. Denne standard hedder Shipdex. Shipdex standarden har eksisteret længe, men er aldrig blevet nogen succes. Der er ingen af rederierne der har bedt om manualer og data i Shipdex fra udstyrsproducenterne, da ingen af rederiernes IT systemer effektivt kan importere og bearbejde Shipdex filer. Projektets overordnede formål er at reducere administrative byrder og optimere driften af skibe, via smart digitalisering af manualer og genbrug af data. Dette skal gøres ved at få udstyrsproducenter og rederier til at adoptere Shipdex standarden. Projektet vil igennem efterspørgsel af Shipdex filer, samt udvikling af indkøbs- og vedligeholdelsessystemer på rederi-side, skabe et stærkt incitament for udstyrsproducenter til udvikling af deres systemer. Rederier, der ikke deltager i projektet, vil kunne drage gavn af projektet efterfølgende ved at Shipdex filer er bredere og lettere tilgængelige. Rederier, der anvender systemer fra en af de deltagende IT-leverandører, vil efter projektet have direkte adgang til udviklet funktionalitet.

Forventede resultater

Udvikling og implementering af intelligente digitale løsninger til håndtering af tekniske data, samt betragtelig nedbringelse af ressourceforbrug på vedligeholdelsesopgaver.sp;

Projektresultat

Afsluttende projektrapport kan ses her: Shipdex report

Information

 

Projektnavn:

Shipdex projekt

Type:

Almennyttigt

Tema:

Maritim erhvervsudvikling

Tid:

2018-2019

Kontakt:

DFDS A/S
Sundkrogsgade 11
2100 København Ø
www.dfds.com