Tilbage til søgeresultatet

DFDS, Feasibility studie for retrofit af en eksisterende RoRo-færge med et brintelektrisk fremdriftssystem

Magnolia_Seaways_2018

Baggrund

DFDS ser hydrogen som en af flere lovende bæredygtige brændstoffer for den maritime sektor, herunder som brændstof for skibe på kortere rejser. Derudover ses flere vigtige afhængigheder og nødvendig koordination imellem stor-skala produktion og forbrugere som skibe samt synergier til industri og andre dele af transportkæden (landevej, havne og terminaler).

Projekt

Der er en række udfordringer ved produktion, distribution, opbevaring og brug af hydrogen samt sikkerhedsmæssige aspekter. Flere af disse søges belyst og besvaret igennem igangværende Project Development Assistance (PDA) med den Europæiske Investeringsbank (EIB) og DFDS. Samarbejdet med EIB er resultatet af ansøgningen om Europa Seaways – Hydrogen EU-ROPAX projektet (23 MW Hydrogen FuelCell propulsion til Oslobåden) indsendt til den første runde af EU Innovation Fund large-scale projects i 2020.
Samarbejdspartneren H2 Energy er en førende virksomhed indenfor produktion af grøn hydrogen og er involveret i flere ambitiøse projekter om etablering af hydrogen-produktion, herunder et af verdens største anlæg i Esbjerg. H2 Energy gennemførte i 2014-15 et omfattende feasibility studie for etablering af et hydrogen økosystem om hydrogendrevne lastbiler i Schweiz. I dag – otte år senere – er økosystemet etableret, 48 lastbiler er på vejene i kommerciel drift og skalering er på plads med forventning om op til 1.600 lastbiler med hydrogen-fremdrivning på vejene inden 2025.
Inspireret af en sådan model vil DFDS nu på det maritime område etablere et projekt, der benytter et feasibility studie til kick-start og udvikler en plan for skalering. De elementer, der ikke håndteres i samarbejdet med EIB, ønskes belyst og en plan for udvikling af et maritimt hydrogen økosystem etableres.

Forventede resultater

Projektet vil levere koncept for et hydrogen-elektrisk fremdrivningssystem, inkl. bunkring, opbevaring ombord, samt koncept for levering af hydrogen fra produktion til skibe i stor skala. Desuden vil projektet analysere omkostninger forbundet med etablering af et hydrogen-elektrisk fremdrivningssystem på et stort RoRo-skib og beregne driftsomkostninger ved brug af hydrogen som brændstof og vedligeholdelse af systemet.

 

Information

 

Projektnavn:

Feasibility studie for retrofit af en eksisterende RoRo-færge med et brintelektrisk fremdriftssystem

Type:

Almennyttigt

Tema:

Maritim erhvervsudvikling

Tid:

2022-2023

Kontakt:

DFDS
Marmorvej 18
2100 København Ø
www.dfds.com