Tilbage til søgeresultatet

Det Økologiske Råd, Renere krydstogtskibe i Nordeuropa

Billede 29-08-2017 1

Baggrund

Krydstogter er en hastigt voksende turistform i det meste af verden. Krydstogtskibe har et meget højere energiforbrug – og udleder derved væsentligt mere luftforurening – end større fragtskibe, da krydstogtskibe ud over fremdrift også bruger energi til de energislugende passagerfaciliteter. Da krydstogtskibe samtidig sejler mellem tætliggende større byer og tilbringer relativt meget tid vej kaj, mens deres motorer kører i tomgang og forurener, så er krydstogtskibene en væsentlig kilde til luftforurening i større byers havneområder, der ofte også tjener til rekreative formål og beboelse.

Via landstrøm kan luftforureningen fra krydstogtskibe ved kaj elimineres.

Konkurrencehensyn forhindrer imidlertid, at de enkelte havne motiverer krydstogtskibe til at bruge landstrøm via differentierede havneafgifter. Uden økonomiske incitamenter til at anvende landstrøm vil kun få krydstogtskibe tage imod landstrøm, og investeringer i landstrømsanlæg bliver urentable.
Løsningen herpå er, at flere større krydstogthavne i Nordeuropa på samme tid tilbyder landstrøm og indfører differentierede havneafgifter, der motiverer krydstogtskibene til at anvend landstrøm.
Dette kræver dialog, koordinering og et samarbejde mellem de store krydstogthavne i Nordeuropa.

Projekt

I projektet afholder Det Økologiske Råd i samarbejde med andre nøgleaktører en stor konference om landstrømsanlæg til krydstogtskibe samt et opfølgningsmøde et halvt års tid efter konferencen. Der gøres et stort arbejde før konferencen med støtte fra vores internationale samarbejdsparter for at sikre, at større krydstogthavne/byer i Nordeuropa deltager både i konferencen og opfølgningsmødet.

Formålet med konference er at få fokus på fordele/ulemper ved landstrøm som løsningsmulighed og de konkurrencemæssige barrierer mellem krydstogthavnene, der i dag forhindrer etablering og brug af landstrøm, så barrierene kan nedbrydes via gentlemanaftaler om etablering af landstrøm indgået mellem centrale krydstogthavne/byer i Nordeuropa. Formålet med opfølgningsmødet er at få etableret gentlemanaftaler mellem havne/byer om etablering af landstrøm og differentierede havneafgifter.

Forventede resultater

Mindst 50 deltagere på en vellykket konference om landstrøm til krydstogtskibe i Nordeuropa.
Mindst repræsentanter fra 5 store nordeuropæiske krydstogthavne/byer deltager i konferencen.
Mindst 5 centrale nordeuropæiske krydstogthavne/byer arbejder videre med landstrømsanlæg.
Mindst 5 centrale nordeuropæiske krydstogthavne/byer deltager i opfølgningsmødet efter ½ år.
På opfølgningsmødet efter ½ år besluttes en gentlemanaftale om landstrøm senest i 2023 eller som minimum en køreplan mod landstrøm godt forankret i de deltagende krydstogthavne/byer.

 

Information

 

Projektnavn:

Renere krydstogtskibe i Nordeuropa

Type:

Almennyttigt

Tema:

Maritim erhvervsudvikling

Tid:

2019

Kontakt:

Det Økologiske Råd
Kompagnistræde 22, 3. sal
1208 København K
www.ecocouncil.dk