Tilbage til søgeresultatet

DBI, METAFUEL – Maritime green fuels. Evaluation of holistic performance of fire safety strategies

Baggrund

En af udfordringerne ved omstillingen til grønne brændstoffer er, at de opfører sig radikalt anderledes end fossile brændstoffer og stiller nye krav til brandslukningsudstyr, -træning og -strategier. Eksisterende viden på området er spredt og gør det besværligt for den danske industri at tilpasse sig det nye på en omkostningseffektiv måde. En række maritime aktører har givet udtryk for, at dette er en barriere for den maritime sektors overgang til grønne brændstoffer.

Projekt

METAFUEL projektet vil levere et beslutningsstøtteværktøj til den danske maritime industri som hjælp til at vurdere og vælge brand- og sikkerhedsstrategier for alternative brændstoffer, og som kan give udstyrsproducenter, rådgivere og lovgivere indsigt i mangler og muligheder i markedet. METAFUEL behandler de tre alternative grønne brændstoffer metanol, ammoniak og hydrogen.

Hovedleverancen er en matrice-baseret metode til at vurdere modenhed for diverse kombinationer af de brandsikkerhedsmæssige udfordringer, som relaterer sig til et eller flere alternative brændstoffer. Matricen illustrerer udfordringer forbundet med fx regulering, udstyr, trænings- og uddannelsesbehov samt risikovurderinger.

Metoden vil med eksempler vise en fremgangsmåde, hvorpå de relevante interessenter, som fx skibsredere, operatører, lovgivere, klassifikationsselskaber og udstyrsproducenter, kan udfylde matricen. Således udgør matricen og metoden et beslutningsstøtteværktøj, som aktørerne kan bruge til identificere områder, hvor der er mulighed og behov for forretningsudvikling.

Forventede resultater

METAFUEL vil give betydelig viden om, hvordan grønne brændstoffer opfører sig, sammenligning af grønne brændstofbrande og krav til håndtering, opbevaring og transport af grønne brændstoffer, og effektiviteten af brandudstyr, -træning og –strategier. I udarbejdelsen af matricen indgår eksisterende viden, og områder med mangelfuld viden bliver suppleret med data fra interviews, observationer og tests udført af DBI. Vidensgrundlaget for brændstofferne vil reducere usikkerheder og fungere som beslutningsstøtte for den maritime sektor til at vælge brændstof og investeringer i forbindelse med brandudstyr og -træning. En metode i form af en matrix vil kunne klæde virksomhederne på til at identificere gabet mellem deres behov og guidelines, og anvende vidensgrundlaget som beslutningsstøtte til at lukke gabet.

Information

Projektnavn:

METAFUEL – Maritime green fuels. Evaluation of holistic performance of fire safety strategies.

Type:

Almennyttigt

Tema:

Maritim forskning

Tid:

2024-2025

Kontakt:

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
Jernholmen 12
2650 Hvidovre
www.dbigroup.dk