Tilbage til søgeresultatet

Danske Rederier, Videreførelse af rekrutteringskampagnen World Careers

DetBlaaDanmark_world_careers_logo_vertical

Baggrund:

Rekrutteringskampagnen for Det Blå Danmark har i perioden januar 2021 – marts 2022 være drevet af den nationale maritime klyngeorganisation MARLOG. Forud for denne periode har den været drevet som en selvstændig kampagne med ledelsesfundament og ejerskab i Danske Rederier. Efter konkursbegæringen af MARLOG ønsker Danske Rederier, som ejer de immaterielle rettigheder til kampagnen, at tilbagetage og drive kampagnen med primært fokus på rederibranchen, hvilket er efterspurgt af såvel bestyrelse, medlemskreds samt maritime uddannelsesinstitutioner. Nuværende kendskab til kampagnen er opnået gennem arbejdet med kampagnen gennem mange år med såvel driftsmæssige opgaver samt udvikling og lancering af helt nye tiltag. Til bevarelse af kendskabet ønskes momentum anvendt til hurtigt at videreføre World Careers. Kampagnestrategien for den kommende periode justeres, og der ansøges derfor om støtte til videreførelse af kampagnens kerne aktiviteter i en afgrænset periode.

Projektet:

Projektet er en videreførelse af rekrutteringskampagnen World Careers i perioden Maj 2022 – juli 2023 i en tilrettet udgave med henblik på i perioden dels at sikre, at kendskabet til Det Blå Danmark bevares, at de vigtigste rekrutteringsaktiviteter kan afvikles og at få udarbejdet en ny strategi for kampagnen. Formålet med World Careers er via en koordineret og målrettet kampagne at sikre den maritime branche har en positiv plads i de unges bevidsthed, at rekruttere de bedst egnede kandidater til de maritime uddannelsesinstitutioner og til rederierne, samt at informere bredt om branchens forskellige uddannelsestilbud. Kampagnen, der vil fortsat have fokus på det generelle kendskab til maritime uddannelser og karriereveje, vil i perioden også have særligt fokus på; Diversitet, bæredygtighed, De maritime og tekniske erhvervsrettede uddannelser, IT-uddannelserne i shipping samt målgruppen 13-17 årige.

Forventede resultater:

Målsætning for perioden maj 2022 – juli 2023 er at sikre videreførelsen af World Careers med henblik på fastholdelse (forøgelse) af antallet af ansøgere til de maritime uddannelsesinstitutioner og til rederierne, samt at udvikle en ny strategi for rekrutteringskampagnen med henblik på fastholdelse af positionen som en nationalt og internationalt anerkendt rekrutteringskampagne for den maritime verden.

 

Information

Projektnavn:

Videreførelse af rekrutteringskampagnen World Careers

Type:

Almennyttigt

Tema:

Uddannelser og Rekruttering

Tid:

2022-2023

Kontakt:

Danske Rederier
Amaliegade 33
www.danishshipping.dk