Tilbage til søgeresultatet

Danske Rederier, Ship’IT med World Careers

Simac. Sted: Østre Havnevej 25, Svendborg Dato: 03/03/2018 Journalist: Jan Askholm Foto: Alex Tran
Foto: Alex Tran

Baggrund

World Careers står over for en vigtig udvikling, der mod 2030 skal sikre, at kampagnen bidrager til en yderligere tiltrækning af kompetente unge med nødvendige færdigheder til branchen. Med et nyt datagrundlag, der afdækker unges karriere- og uddannelsesvalg og rederiernes rekrutteringsbehov, arbejder Danske Rederier med at udvikle World Careers som tidligere brandingkampagne til en ny og målrettet rekrutterings- og kendskabskampagne baseret på et nyt strategisk fundament. Datagrundlaget fra undersøgelserne peger især på, at den yngre målgruppe mangler viden om de maritime uddannelsesmuligheder, hvorfor et strategisk fremadrettet hovedfokus i World Careers vil være på tidlig indsats. Det skal sikre et større vidensgrundlag om shippingbranchen og mere direkte rekruttering blandt den yngre målgruppe.

Projekt

Vi ønsker med projektet Ship’IT med World Careers at udvikle et undervisningskoncept med høj grad af synlighed, kontinuitet og effektmåling. Det indebærer, at undervisere i grundskolen selv får mulighed for at spille Seven Seas samt, at spillet suppleres med inspirerende oplæg af ambassadører fra de maritime uddannelsesinstitutioner. Formålet er, at undervisere efter oplæring, selv kan gennemføre spillet, når det passer ind i deres didaktiske planlægning. Fordelen med denne struktur er, at vi ikke låser os fast på et afgrænset antal eksekveringer af et bureau, men udfolder muligheden for at spille Seven Seas hele året på flere skoler og på den enkelte skole med flere klasser. Projektet vil derfor indeholde projektfaser med efteruddannelse af undervisere og ambassadører samt planlægning, effektmåling og evaluering.

Forventede Resultater

Vi forventer i projektperioden at øge kendskabsgraden til shippingbranchen og de maritime uddannelser med minimum 20% blandt de unge, som har deltaget i Ship’IT med World Careers. Ved en måling umiddelbart efter spillet samt på længere sigt at måle blandt ansøgere til de maritime uddannelser, kan vi skabe et relativt kvantitativt datagrundlag på kendskabsgraden. Undersøgelsen vedrørende de unges uddannelsesvalg viser desuden, at de unge har nogle fordomme om det maritime område, som vi forventer bliver erstattet af nye positive fortællinger om shippingbranchen.

 

Information

Projektnavn:

Ship’IT med World Careers

Type:

Almennyttigt

Tema:

Uddannelser og rekruttering

Tid:

2023-2026

Kontakt:

Danske Rederier

Amaliegade 33

1256 København K

www.danishshipping.dk