Tilbage til søgeresultatet

Danske Rederier, Parent’SHIP – barselscafé for medarbejdere i shippingbranchen

Billede, DR, Parentship

Baggrund

Det er desværre helt almindeligt, at barselstagere føler, at de mister tilknytningen til deres arbejdsplads og industri under barsel. Konsekvensen kan være, at de søger andet arbejde eller helt skifter branche, når deres barsel er slut. En barselscafé kan skabe et rum, hvor barselstagende kan mødes, og endda invitere kollegaer med, for på den måde at vedligeholde tilknytningen til både arbejdsplads, branche og netværk. I Shipping industrien er kønsdiversiteten ikke repræsentativ for den øvrige del af arbejdsmarked, hvorfor der ønskes at lave et initiativ, der er inkluderende af medarbejdere, der ønsker at have både karriere og familieliv. En barselscafe skal således være med til at anerkende, at barsel er en del af livet for mange mandlige og kvindelige medarbejdere. Oplæggene i barselscafeen skal være med til at give inspiration og fremme work-life balance således, at medarbejderne føler sig inkluderet i industrien under barsel og samtidig for en arena for at lette overgangen mellembarsel og arbejdslivet.

Projekt

Parent’SHIP afholdes en gang om måneden i månederne januar-maj og august-december. I barselscafeen har barselstagere mulighed for at høre et oplæg og netværke med andre shippingmedarbejdere på barsel. I barselscafeen er der desuden tilknyttet en coach, som skal hjælpe de barslende med at navigere i den tvivl, der kan komme under barsel i forhold til tilknytning til arbejdet, work-life-balance, og andre områder. Oplæggene er tematiseret, således at det både giver mulighed for at blive opdateret på Shipping branchen og få indspark til, hvordan familieliv og karriere balanceret kan følges ad.
1. Work-life-balance
2. Oplæg om forældreskab
3. Status på Shipping
4. Hvordan starter jeg op igen efter barsel?
5. Fremtiden inden for shipping

Forventede resultater

Shipping virksomheder signer et medlemskab for deres medarbejdere. Det er målsætningen, at medarbejdere, der benytter Parent’SHIP, er repræsentative for medarbejdere på barsel i shipping. Det forventes desuden, at deltagerne i Parent’SHIP oplever;
– at overgangene mellem at gå på barsel og komme tilbage fra barsel som lettere
– en tilknytning til industrien under barsel,
– at kunne få støtte til udfordringer i forbindelse med barsel og tilbagevenden til erhvervslivet
– at kunne få støtte til nye forhold i og krav til work-life-balance.

Projektresultat

Den afsluttende evaluering af projektet kan læses her: Evaluering af Parent’SHIP juni 2023

Information

Projektnavn:

Parent’SHIP

Type:

Almennyttigt

Tema:

Maritim erhvervsudvikling

Tid:

2021-2023

Kontakt:

Danske Rederier
Amaliegade 33
1256 København K

www.danishshipping.dk