Tilbage til søgeresultatet

Danske Rederier, Danske Maritime og CO-Industri: Politisk konference om fremtidens maritime kompetencer og uddannelsesstrukturelle udfordringer

DR og DM, Politisk konference om maritime kompetencer - billede

Baggrund

I Danmark er der en stigende mangel på kvalificeret arbejdskraft. Det gælder også inden for den maritime branche. Den grønne omstilling og øget digitalisering sætter også nye rammer for de opgaver og services, som branchen skal levere for at bevare sin position og sikre konkurrenceevnen. Der er derfor behov for politisk opbakning til bl.a. at transformere synet på uddannelse samt helt konkret en politisk villighed at skabe de nødvendige strukturelle ændringer til gavn for hele den maritime branche. Endelig er det et opmærksomhedspunkt, at branchen skal være attraktiv for fremtidens medarbejdere. En afledt effekt heraf skal gerne være, at branchen ønsker at vise de mange alsidige arbejdsområder fri for kønsstereotyper. Da behovet for ændringer i uddannelsessammenhæng er gennemgribende i hele den maritime branche, og dermed er et overlappende interesseområde for de maritime organisationers medlemmer, er det ønsket, at begge brancheorganisationer danner fællesskab om en politisk debat for at understrege vigtigheden af, at vores kommende konkrete initiativer vil blive mødt med velvilje og aktiv handlen.

Projekt

Selve projektet er en halvdagskonference, som Danske Rederier, Danske Maritime og CO-Industri holder i samarbejde og i tæt dialog med og under projektledelse af Altinget Maritim. Formålet er at skabe dialog med en bred vifte af relevante politikere og interessenter, dvs. vi ønsker gode paneldebatter, som er sirligt styret af en god moderator. Til konferencen ønsker vi at få bragt så mange perspektiver frem som muligt omkring konkrete uddannelsesmæssige udfordringer i forhold til at opnå faglige kompetencer for fremtidens medarbejdere. Dette skal understøttes med inddragelse af faktuel af konferencemateriale, som skal være nemt at tage med hjem og fx slå op i efterfølgende.

Forventede resultater

Forventningen til projektet er, at vi får skabt den nødvendige opmærksomhed på de udfordringer, den maritime branche står overfor ifm. uddannelse af arbejdsstyrken til digitalisering og den grønne omstilling. Ligeledes er det forventningen, at konferencen bliver et referencepunkt, der efterfølgende kan henvises til og hvorfra, der kan trækkes på den erfaring og viden, som kommer frem.

Projektresultat

Den afsluttende rapport kan læses her: Evaluering af maritim uddannelseskonference – 9. april 2024

Information

Projektnavn:

Politisk konference om fremtidens maritime kompetencer og uddannelsesstrukturelle udfordringer

Type:

Almennyttigt

Tema:

Maritim Erhvervsudvikling

Tid:

2024

Kontakt:

Danske Rederier
Amaliegade 33
1256 København
www.danishshipping.dk