Tilbage til søgeresultatet

Danske Rederier, Maritim uddannelsesportal

blå praktik_fyrtårn

Baggrund

Vækstteamet for Det Blå Danmark har anbefalet, at antallet af praktikpladser øges sammen med tilgængeligheden af praktikpladser på skibene. Rederierne i Danske Rederier har samlet stillet en praktikpladsgaranti på 350 årsværk, som skal koordineres af Danske Rederiers praktikkontor. Koordineringen er et særligt indsatsområde, idet nuværende mangel på en tydelig vej til en praktikplads udgør en stor udfordring i forhold til fastholdelse af de unge i det maritime erhverv. Koordineringsopgaven ligger i et spænd mellem Danske Rederiers medlemmer, uddannelsesinstitutioner og uddannelsessøgende, der enten er eller gerne vil i gang med en maritim uddannelse. Koordineringsopgaven er af en størrelse, hvor en digital løsning har grobund i form af en uddannelsesportal.

Projekt

Projektets kerneaktivitet er udvikling af den maritime uddannelsesportal, hvis primære formål er koordinering af praktikpladser, lettelse af administrative opgaver og arbejdsgange, tydeliggørelse af rekrutteringsmuligheder samt monitorering af uddannelsessøgende og praktikpladser.
Koordineringen af de 350 praktikårsværk vil svare til koordineringen af ca. 700 praktikforløb. Dertil kommer ekstra forløb i forbindelse med fleksible praktikforløb. Den Maritime uddannelsesportal skal åbne op for en digitalisering af det martime uddannelsesområde.
Produktet bliver udviklet med henblik på at kunne bruges på forskellige devices, og med en intuitiv tilgang. Det er vigtigt, at brugervenligheden er høj, og processerne simplificeret for alle parter.

Forventede resultater

Danske rederiers praktikkontor forventer, at den maritime uddannelsesportal kan lette og simplificere arbejdsopgaver relateret til praktikkoordinering. En digitalisering vil mindske brugen af manuelle arbejdstimer, som i øjeblikket ligger hos de enkelte rederier og uddannelsesinstitutioner. Det forventes, at Den Maritime Uddannelsesportal skal kunne forestå koordineringen af praktikpladser, hvor maksimalt 10 % efterfølgende kræver en manuel håndtering.
Det forventes, at Den Maritime Uddannelsesportal vil være broen mellem uddannelsessøgende og erhvervslivet. Den tydelige vej til en praktikplads vil være med til at mindske frafaldet og med tiden være med til at øge rekrutteringen til de maritime uddannelser. Rederierne får bedre mulighed for at tiltrække uddannelsessøgende og om ønskeligt selv at finde de elever og studerende, der er praktikpladssøgende.
Det forventes, at uddannelsesinstitutionerne får mulighed for at følge de uddannelsessøgende kontinuerligt, og vil i højere udstrækning kunne yde vejledning, når oplysninger om de uddannelsessøgendes praktikplads er tilgængelig.

Blå Praktik

Projektresultat

Der kan henvises til følgende artikler om lanceringen af Blå Praktik.

https://www.soefart.dk/article/view/649096/unge_tager_godt_imod_ny_praktikportal

https://transporttidende.com/artikler/navne-and-uddannelse-c58/maritim-praktikportal-lanceres-p48867

Slutrapport for projektet: Slutrapport Blå Praktik

Information

Projektnavn:

Maritim uddannelsesportal

Type:

Almennyttigt

Tema:

Udvikling af maritime uddannelser og rekrutteringstiltag

Tid:

2018-2019

Kontakt:

Danske Rederier
Amaliegade 33
1256 København K
www.danishshipping.com