Tilbage til søgeresultatet

Danske Rederier m.fl., Maritime Højborge i Danmark

Maritime Højborge

Baggrund:

Danske Rederier og Danske Maritime har tidligere i 2016 med støtte fra Den Danske Maritime Fond gennemført en undersøgelse af Det Blå Danmarks betydning for dansk økonomi. Danske Havne har tidligere udført analyser om havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling. Formålet med den ønskede analyse er både at opdatere tallene for Det Blå Danmarks økonomiske betydning fordelt på kommuneniveau samt tilføje en kvalitativ dimension, der er med til at belyse og personliggøre de enkelte højborges særlige karakteristika.

Projektet:

Analysen skal være dagsordensættende og tydeliggøre den maritime sektors betydning og socioøkonomiske fodaftryk via lokale nedslag. Analysen og beskrivelsen af Danmarks Maritime Højborge skal tydeliggøre et faktuelt grundlag for de maritime erhvervs betydning for kommunernes bosætning og arbejdsstyrke samt potentiale for erhvervsudvikling. Analysen skal belyse og beskrive udviklingen i de maritime erhverv og lokaleerhvervsstrukturer i erhvervsklyngen, herunder virksomhedernes samlede markeds- og konkurrencesituation. Interviews med centrale interessenter skal bidrage til at identificere og kategorisere lokale udviklingspotentialer. Selve analysen vil bestå af følgende elementer:

1. Kvantitativ analyse af beskæftigelse og produktion for de Maritime Højborge i Danmark på kommuneniveau

2. Kortlægning af søfolkenes bopæl

3. Interviews fra de enkelte højborge, der viser potentialer, klyngesamarbejder, ønsker til politisk indsats. Der arbejdes med et analysedesign, der indfanger den særlige kultur/erhvervsfokus, der ligger i hver af de Maritime Højborge.

Forventede resultater:

Målet med analysen er at skabe en dagsordensættende opmærksomhed omkring Det Blå Danmarks muligheder og økonomiske betydning i de enkelte højborge. Foruden lokale politikere skal publikationen findeanvendelse blandt en meget bred kreds af interessenter med forskellige forudsætninger – og i forbindelse med fx lokale events, presseindsatser m.v., herunder særligt målrettet perioden frem mod valgkampen til regionsråd og kommunalbestyrelser i efteråret 2021.

Projektresultat

Rapport (offentliggjort 29.10.2021) kan læses her: Maritime Højborge

Link til Danske Rederiers hjemmeside om rapporten: Link

Information

Projektnavn:

Maritime Højborge i Danmark

Type:

Almennyttigt

Tema:

Maritim erhvervsudvikling

Tid:

2021

Kontakt:

Danske Rederier
Amaliegade 33
1256 København K
www.danishshipping.dk