Tilbage til søgeresultatet

Danske Rederier m.fl., Folkemøde 2024

Baggrund

Danske Rederier, Danske Havne og Danske Maritime ønsker at fortsætte og følge op på tidligere års fælles deltagelse af Det Blå Danmarks fremstød på Folkemødet på Bornholm den 13.-15. juni 2024.

Projekt

Danske Rederier, Danske Havne og Danske Maritime deltager på Folkemødet 2024 i fællesskab og repræsenterer den samlede maritime klynge – Det Blå Danmark. De maritime organisationer bruger Folkemødet strategisk og målrettet til at synliggøre den maritime klynges samfundsrelevans og værdiskabelse overfor relevante interessenter – politikere, embedsmænd, organisations- og erhvervsfolk, pressen og befolkningen.

Forventede resultater

Formålet med deltagelsen på Bornholm er at gavne hele erhvervet ved at vise sektorens samfundsbidrag og kulturelle aftryk, samtidig med at befolkning og beslutningstagere gøres opmærksom på aktuelle problemstillinger med relevans for de maritime erhverv.

Information

Projektnavn:

Folkemøde 2024

Type:

Almennyttigt

Tema:

Maritim Erhvervsudvikling

Tid:

2024

Kontakt:

Danske Rederier
Amaliegade 33
1256 København
www.danishshipping.dk