Tilbage til søgeresultatet

Danske Rederier, Kvinder i de danske rederier

DR, Flere kvinder

Baggrund

En arbejdsplads med diversitet blandt medarbejdere skaber et bedre arbejdsmiljø og styrker innovation, udvikling og virksomhedens bundlinje. Danske Rederier og WIS-Denmark har hver for sig og i samarbejde arbejdet med kønsdiversitet i rederierne både på landbaseret arbejdspladser og blandt søfarende. Fokus har været bedre rekrutteringsmuligheder, fastholdelse af medarbejdere og forbedrede arbejdsvilkår. Ud af i alt ca.24.000 ansatte i de danske rederier er kun 14% kvinder. Danske Rederier og WIS-Denmark har siden 2019 igangsat initiativer for at øge kønsdiversiteten og har nu et ønske om at konkretisere de udfordringer, som branchen har, samt at få udarbejdet en uddybende research, så fremtidige indsatser kan målrettes mod stillinger, faggrupper og afdelinger i rederierne. Undersøgelsen bliver udgangspunkt for fremtidig måling på effekten af de konkrete indsatsområder. Det hidtidige arbejde med kønsdiversitet danner baggrund for undersøgelsens skabelon. Ud fra undersøgelsens resultater iværksættes konkrete indsatsområder i rederierne.

Projektet:

Formålet med projektet er at lave en kortlægning af de kvindelige ansatte i rederierne, hvilket bl.a. skal bidrage med et nuanceret billede af kønsdiversiteten herunder geografisk placering af kvinderne, kvindernes stillingsbetegnelser, hvilke afdelinger kvinderne arbejder i, samt kvindernes karrieremuligheder. Projektet undersøger hvilke udfordringer og barrierer kvinderne oplever. Kortlægningen anvendes til specificering af fremtidige indsatser for at fremme kønsdiversitet således, at indsatserne kan målrettes konkrete stillinger, faggrupper og afdelinger i rederierne. Indsatsernes målsætning er, at der fremadrettet findes kønsdiversitet i alle stillinger og ledelseslag. Undersøgelsen giver desuden et udgangspunkt for at kunne måle på effekten af de konkrete indsatsområder.

Forventet resultat:

Resultatet af undersøgelsen skal anvendes som pejlemærke til, hvilke indsatsområder, der skal styrkes, og områder der står med de største udfordringer. Fremadrettet skal undersøgelsen anvendes i forhold til at kunne se udviklingen af kønsdiversiteten over tid for de enkelte stillingssegmenter og for branchen generelt. Yderligere kan de kvindelige ansattes beretninger om muligheder og udfordringer give rederierne de nødvendige redskaber til at kunne fastholde kvinderne gennem et helt karriereforløb.

 

Projektresultat

Herunder er vedhæftet den afsluttende projektrapport samt den fulde rapport: “Women in Shipping – A study of the conditions, opportunities and barriers for women in the shipping industry”.

Afsluttende rapport, DR, Kvinder i shipping

Women in shipping – Damvad Analytics

Information

Projektnavn:

Kvinder i de danske rederier

Type:

Almennyttigt

Tema:

Maritim erhvervsudvikling

Tid:

2021

Kontakt:

Danske Rederier
Amaliegade 33
1256 København K

www.danishshipping.dk