Tilbage til søgeresultatet

Danske Maritime, Strategisk indsats: Tiltrækning af tech-kompetencer til den maritime industri

DM, Udd initiativ, Elever på værkstedet (5)

Baggrund

Den maritime industri oplever stigende udfordringer med at rekruttere tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft – særligt inden for de tekniske fag. Det er der flere årsager til, herunder manglende synlighed, misforstået image og generel lav interesse for STEM-fag på alle uddannelsesniveauer. For branchen er dygtige medarbejdere absolut afgørende, hvis branchens udviklings- og vækstpotentiale skal udnyttes til fulde. Med nærværende projekt vil vi derfor arbejde strategisk og målrettet med at sikre, at den maritime industri fremover kan rekruttere tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft.

Projekt

Projektet sigter mod at tiltrække flere med de rette kompetencer til den maritime industri ved at:
a) Skabe bedre sammenhæng mellem maritime virksomheders behov på den ene side og elever, studerende og ansattes uddannelsesvalg på den anden side.
b) Øge bevidstheden om, at industrien eksisterer, og hvad den kan tilbyde uddannelses- og karrieremæssigt.
c) Skabe en øget interesse for det tekniske område – med særligt fokus på det maritime.
d) Øge diversiteten i branchen – og skabe bevidsthed om, at branchen er for alle.
e) Ændre den maritime industris (misforståede) image: Fra sort industri til grøn førertrøje.
f) Skabe en samlet platform for information om og samarbejde med den maritime industri på det uddannelsesmæssige område.
Projektet vil opnå ovenstående igennem kampagner, samarbejder, aktiviteter og arrangementer samt en samlende online platform. Projektet bygger ovenpå en lang række positive erfaringer fra tidligere projekter, hvor Danske Maritime i tæt samarbejde med maritime virksomheder og uddannelsessektoren har øget interessen for uddannelses- og karrieremuligheder inden for det maritime område. I Danske Maritime ser de imidlertid et behov for, at denne nye indsats har et mere strategisk sigte, idet der er behov for at skabe større og varige ændringer til gavn for den maritime industri.

Forventede resultater

Med projektet forventer Danske Maritime at skabe ændringer, der rækker ud i tid og skaber grobund for langvarige strategiske samarbejder, der vil gavne branchen i mange år frem. Danske Maritime forventer, at kendskabet til den maritime industri og dens grønne profil øges, at interessen for tekniske fag, der finder anvendelse i den maritime industri, bliver større samt at flere med de rette kompetencer finder vej til den maritime industri.

 

Information

Projektnavn:

Tiltrækning af tech-kompetencer til den maritime industri

Type:

Almennyttigt

Tema:

Udvikling af maritime uddannelser og rekrutteringstiltag

Tid:

2021-2024

Kontakt:

Danske Maritime
Symfonivej 18
2730 Herlev
www.danskemaritime.dk