Tilbage til søgeresultatet

Danske Maritime, Modulbaseret undervisning, forundersøgelse

Business people connecting puzzle pieces

Baggrund

For mange iværksættere og nye medarbejdere i Det Blå Danmark kan branchen fremstå som en sort boks med egne regler, procedurer, ordbrug og netværk. Det fremstår som en hæmsko for især iværksættere med en ny teknologi, produkt, platform eller software, som kunne skabe gode markedsmuligheder i den maritime verden, men hvor manglende viden og forståelse fremstår som en barriere. I tråd med anbefalingerne i Vækstplanen for Det Blå Danmark er det således et ønske at udvikle og igangsætte et modulbaseret undervisningsforløb målrettet maritime iværksættere. Ved at gøre undervisningen modulbaseret er det muligt at målrette undervisningsforløbet til den enkelte virksomhed/iværksætter, ligesom det vil være muligt at bruge visse moduler i et onboarding-forløb til nye medarbejdere i Det Blå Danmark.

Projekt

I Vækstplanen for Det Blå Danmark er maritimt iværksætteri fremhævet som et vigtigt indsatsområde. Danske Rederier og Danske Maritime ønsker at udvikle en koordineret indsats, som kan være med til at fremme maritimt iværksætteri og øge maritime iværksætteres muligheder for succes og vækst, og samtidig gøre viden om Det Blå Danmark, herunder sammensætning og opbygning, rammevilkår, markedsforhold etc., tilgængelig for nye medarbejdere i branchen. Projektet indebærer forarbejdet til selve undervisningen. Projektet skal tilvejebringe den nødvendige viden for dels at udvikle undervisning på et velfunderet grundlag, dels at minimere risikoen for unødvendig redundans i forhold til andre tiltag og initiativer, og dels at sikre at allerede eksisterende viden i Det Blå Danmark anvendes der, hvor det er muligt og giver mening. På denne måde vil undervisningen ikke nødvendigvis skulle foretages udelukkende af eksterne konsulenter, men i høj grad også af branchen selv, som samtidig opbygger et værdifuldt videnskatalog, som gøres tilgængeligt for nye maritime aktører.

Forventede resultater

Danske Maritime forventer ved afslutning af projektet, at der er tilvejebragt den nødvendige viden for dels at udvikle undervisning på et velfunderet grundlag, dels at minimere risikoen for unødvendig redundans i forhold til andre tiltag og initiativer, og dels at sikre at allerede eksisterende viden i Det Blå Danmark anvendes der, hvor det er muligt og giver mening. Projektet vil konkret munde ud i en velfunderet analyserapport, der skaber grundlaget for arbejdet i fase 2, som omfatter udvikling og implementering af et konkret, modulbaseret undervisningsforløb.

Projektresultat

Den afsluttende rapport kan læses her:

rapport – modulbaseret undervisning 2019

Information

Projektnavn:

Modulbaseret undervisning, forundersøgelse

Type:

Almennyttigt

Tema:

Udvikling af maritime uddannelser og rekrutteringstiltag

Tid:

2018-2019

Kontakt:

Danske Maritime
Symfonivej 18
2730 Herlev
www.danskemaritime.dk