Tilbage til søgeresultatet

Danske Maritime m.fl., Nationalt klyngesamarbejde i Det Blå Danmark

industribillede DK

Baggrund

Det Blå Danmark er blandt Danmarks absolutte styrkepositioner. Det er således både sandsynligt og ønskeligt, at Det Blå Danmark vil blive udpeget som en af de særlige erhvervsmæssige styrkepositioner, erhvervsfremmebestyrelsen vil pege på i forbindelse med prioriteringen af nationale klynger. Det kræver dog, at branchen står sammen og i fællesskab kan præsentere en klar plan for, hvordan en samlet national maritim klynge kan bidrage til at understøtte branchens fortsatte udvikling og vækst.

Projekt

Projektet skal øge sandsynligheden for, at erhvervsfremmebestyrelsen vil pege på Det Blå Danmark som erhvervsmæssig styrkeposition, ligesom det skal sikre dels den rette prioritering af indsatsområder, dels en bred opbakning til klyngesamarbejdet blandt aktører i de maritime erhverv. I erkendelsen af, at Det Blå Danmark omfatter en meget bred vifte af interessenter, finder projektgruppen det nødvendigt at række bredt ud til branchen og sende tydelige signaler om sammenhængskraft i forbindelse med etableringen af en samlet national maritim indsats.
Projektgruppen består af Danske Rederier, Danske Havne, Danske Maritime, MARCOD, Fyns Maritime Klynge og MDC, som er gået sammen for i fællesskab at drøfte og planlægge strukturen for en samlet national maritim klyngeindsats.

Forventede resultater

Den samlede indsats forventes især at koncentrere sig om samarbejde inden for innovation, netværk og rekruttering, men en nærmere afklaring af branchens konkrete ønsker og behov i forhold til en samlet maritim klynge skal afdækkes og fremvises over for branchen og offentligheden i almindelighed og erhvervsfremmebestyrelsen i særdeleshed allerede tidligt i forløbet. Konkret vil projektgruppen dels projektansætte en person, der skal afdække branchens ønsker og behov i forhold til en samlet national maritim klyngeindsats, dels iværksætte en kommunikationsindsats, der skal markedsføre og synliggøre den fælles klyngeindsats.

Projektresultat

Afsluttende projektrapport kan ses her: LINK

Information

Projektnavn:

Nationalt klyngesamarbejde

Type:

Almennyttigt

Tema:

Maritim erhvervsudvikling

Tid:

2019

Kontakt:

Danske Maritime
Symfonivej 18
2730 Herlev
www.danskemaritime.dk