Tilbage til søgeresultatet

Danske Maritime, Forbedret analyse af den danske maritime industris eksport

Billede-havn

Baggrund

Den danske maritime industris eksportandel ligger væsentligt over dansk erhvervsliv generelt. Der er løbende efterspørgsel på tal for størrelsen af dansk maritim industris eksport – både samlet og til udvalgte lande/regioner fra presse, myndigheder, politikere og erhvervet selv.

Danske Maritime har med støtte fra Den Danske Maritime Fond udarbejdet en basal analyse af den danske maritime industris eksport til en række kernemarkeder i 2018-20. Analysen blev positivt modtaget af samarbejdspartnere i og uden for den maritime sektor. Dog har det vist sig udfordrende, at ikke al eksport kunne medregnes, da det var metodisk vanskeligt at beregne eksport af maritime tjenesteydelser korrekt. Derved ser eksporten ser mindre ud, end den reelt er. Desuden har der undervejs vist sig behov for data om maritim eksport til flere lande, end den oprindelige analyse medtog. Endelig var det problematisk, at eksporttallene med den hidtidige model kun kan beregnes med to års forsinkelse selv om presse, myndigheder og erhvervet har brug for mere aktuelle data.

Projekt

Projektet om en ny og forbedret analysemodel for den danske maritime industris eksport omfatter en række metodiske forbedringer og sigter på at levere data hurtigere, for at sikre rettidige, korrekte eksporttal. Der skal i forbindelse med analysen udvikles redskaber, som sikrer at alle dele af den maritime industris virke kan tælles med, så den maritime industris andel af dansk eksport bedre dokumenteres og synliggøres for at skabe opmærksomhed om sektorens rammevilkår. Der sigtes 1. år på at udvikle en analysemodel og derefter anvende denne i yderligere 2 år.

Forventede resultater

Med den forbedrede analysemodel for den danske maritime industris eksport ventes tilvejebragt et grundlag til belysning af størrelsen af og udviklingen i den maritime industris eksport til en række væsentlige udenlandske maritime markeder. Derved fås et bedre billede af eksportens størrelse og fordeling, som fx kan bidrage til at identificere lande, hvor Danske Maritime kan foreslå nye eksportfremstød og ministerrejser, og på hvilken baggrund brancheforeningen kan argumentere for en mere fremtrædende prioritering af den danske maritime industris interesser i relevante fora.

 

Information

Projektnavn:

Forbedret analyse af den danske maritime industris eksport

Type:

Almennyttigt

Tema:

Maritim erhvervsudvikling

Tid:

2022-2025

Kontakt:

Danske Maritime
Symfonivej 18
2730 Herlev
www.danskemaritime.dk