Tilbage til søgeresultatet

Danske Maritime, Effekter af offentlig skibsbygning i Danmark fremfor i udlandet

DM, Skibsbygning

Baggrund

Dansk skibsbygning spiller allerede en væsentlig rolle for den danske maritime industri, men der er et stort potentiale for at øge nybygningsaktiviteten i Danmark, hvis offentligt ejede skibe, herunder især orlogsskibe og ro-pax færger, i langt højere grad blev kontraheret i Danmark fremfor i udlandet. Adgangen til et hjemmemarked og lokale værfter er vigtig af en række årsager, heriblandt:

* Adgang til at afprøve og teste nyt udstyr – uden at konkurrenter kan se med.
* At bruge hjemmemarkedet som reference for at opnå udenlandske ordrer.
* For at kunne udvikle og innovere på maritimt udstyr er det vigtigt at have hele værdikæden med i form af redere, udstyrsproducenter, designere og værfter.
* At have en nationalt forankret skibsbygnings- og skibsreparationsindustri øger forsyningssikkerheden.
* De danske værfter skaber vækst og beskæftigelse i hele landet, også i de dele af landet, som ligger uden for de store byer.
For den danske maritime industri er der derfor gode grunde til at ønske sig, at skibsbygning i større grad foretages i Danmark fremfor i udlandet.

Projekt

Danske Maritime ønsker på nævnte baggrund at få udarbejdet dokumentation for en række forventede effekter af at bygge skibe i Danmark.
At bygge skibe – orlogsskibe, færger m.v. – herhjemme fremfor i udlandet skaber beskæftigelse hos en lang række maritime aktører i Danmark, herunder værfter og udstyrsleverandører. Det skaber igen beskæftigelse hos deres underleverandører og i næste led. Samtidig fører den skabte beskæftigelse til offentlige indtægter i form af skatter og afgifter. Hertil kommer, at kompetencerne på de danske arbejdspladser øges, ligesom der kan blive investeret i ny produktionsteknologi og opkvalificering af medarbejdere, hvilket kan medvirke til at forbedre et værfts konkurrenceevne til at tiltrække såvel inden- som udenlandske ordrer.
Men hvor store er disse effekter? Det vil projektet undersøge.

Forventede resultater

Projektet søger at analysere:
* Hvor mange afledte job skaber et job på et dansk værft i år 2023?
* Hvor stor del af et skibs anskaffelsespris kommer retur i statskassen, når ordren placeres i Danmark? Der bør ses på hele skibets levetid, da et skib, der er bygget i Danmark, også forventeligt vil blive vedligeholdt i Danmark.
* Er der øvrige effekter, fx i form af forbedret produktionsapparat og opkvalificering af arbejdsstyrken?
Fakta i form af beregninger og data, som er verificeret af uafhængige eksperter, er en forudsætning for, at den maritime industri effektivt kan arbejde for, at det offentlige lægger ordrer på offentligt ejede skibe i Danmark fremfor i udlandet. Det relativt høje lønniveau i Danmark medfører, at det ikke er givet, at ordrer på nye skibe vil gå til Danmark, såfremt der ensidigt fokuseres på laveste anskaffelsespris. Men ser man på de samlede driftsomkostninger for et skib over en længere periode, tæller faktorer som kvalitet, holdbarhed og brændstofforbrug også. På samme vis er det af betydning, at såfremt skibe bygges i Danmark, betaler både virksomheder og medarbejdere skat og afgifter til Staten, ligesom et dansk værft skaber beskæftigelse hos danske underleverandører. Kan det ligefrem være sådan, at en ordre på et skib der bygges i Danmark, godt kan være en smule dyrere i anskaffelsespris, men alligevel samlet set være en bedre forretning, end at bygge skibet i udlandet?

Information

Projektnavn:

Effekter af offentlig skibsbygning i Danmark fremfor i udlandet

Type:

Almennyttigt

Tema:

Maritim Erhvervsudvikling

Tid:

2023-2024

Kontakt:

Danske Maritime
Symfonivej 18
2730 Herlev
www.danskemaritime.dk