Tilbage til søgeresultatet

Dansk Energirådgivning, På Brint over Fjorden

Projekt billede - DMF

Baggrund

Potentialet for at anvende alternative drivmidler til fremdrift af danske små-færger er lovende. En stor del af de mindre danske færger kan med fordel omlægges til fuld-elektrisk drift. Dog er der en række ruter, hvor opladning af færgernes batterier besværliggøres af manglende lokal net-kapacitet. Resultatet af dette er meget dyre net-tilkoblingsløsninger for at kunne opnå den ønskede ladeeffekt. For disse færger kan brint og brændselsceller være et oplagt grønt alternativ, der via Power2X-teknologier muliggør effektiv udnyttelse af overskydende energi fra den stigende andel af fluktuerende energikilder i Danmark. Dette projekt vil derfor belyse, hvilke muligheder, begrænsninger og perspektiver, der ligger i at omstille mindre færger til emissionsfri drift på brint-elektriske fremdriftssystemer med brændselsceller.

Projekt

Projektet ”På Brint over Fjorden” vil via en række aktiviteter være med til at klargøre brint-elektriske fremdriftsløsninger på mindre danske færger. Ved at analysere tekniske, miljømæssige, økonomiske, lovgivningsmæssige såvel som beskæftigelsesmæssige effekter af overgangen til brint-drevne fremdriftsløsninger, vil kommunale og private færgerederier få et overblik over og indsigt i de forhold, der skal tages stilling til i forbindelse med omdannelsen. Projektet vil teknologisk fokusere på hybrid brændselscelle og batterielektrisk energiforsyning til ø-, og genvejsfærger med regionalt produceret brint.

Forventede resultater

Projektets primære målsætning er at bidrage med et beslutningsstøttende værktøj for politikerne og færgeselskaberne, når der skal traffes afgørelse om ombygning af færgerne samt indføres brug af alternative drivmidler til fremdrift. Projektet vil resultere i et oplæg til et fuldskalatest- og demonstrationsprojekt på brint-baseret færgedrift.

Projektpartnere

Morsø kommune, færgen ”Feggesund”, Skive kommune, færgen ”Sleipner Fur”, Ballard Power Systems, Danske Maritime, Everfuel, Green Hub Denmark, OSK-Shiptech, Dansk Energirådgivning.

Projektresultat

Pressemeddelelse 22.02.2021 kan læses her: link

Den fulde projektrapport kan læses her:

Rapport – På Brint over Fjorden – februar 2021

Bilag 1 General Arrangement

Bilag 2 200510.1009.01 Brintområde A

Bilag 3 200510.1009.02 Brintområde B

Bilag 4 Klassekrav – DnV-GL FC Power

Bilag 4 Klassekrav – DnV-GL FC Power

Bilag 5 Battery HAZID IMO 1455

Bilag 6 Fuel Cell HAZID IMO 1455

Bilag 7 Single Line Diagram

Bilag 8 Curvus Batteri

Bilag 9 Danfoss (1)

Bilag 10 E-Last beregning for MF Feggesund

Bilag 11 Hundested Gear

Bilag 12 Ballard FC simuleringer

Bilag 13 Marine bunkering – brint

Information

Projektnavn:

På Brint over Fjorden

Type:

Almennyttigt

Tema:

Maritim erhvervsudvikling

Tid:

2020-2021

Kontakt:

Dansk Energirådgivning A/S
Glarmestervej 18B
8600 Silkeborg
www.danskenergiraadgivning.dk