Tilbage til søgeresultatet

Danish Export Association, The Maritime 3D Virtual Reality Showroom

Grafik www

Baggrund

Skibsbygning og shipping er en global markedsplads med mange rejser både indenfor salg og løbende kravs-ændringer. Et 3D og Virtual Reality (VR) Showroom kan skabe en fælles platform, hvor danske leverandører kan vise og diskutere tekniske løsninger i en virtuel skibsmodel, for på den måde at spare tid, og penge og reducere miljøbelastning og installationsfejl. Men VR-udvikling og -udstyr er omkostningstungt og begrænser sig ofte til kun at være tilgængeligt for store aktører. The Maritime 3D Virtual Reality showroom skal give adgang til at hele værdi-kæden kan gøre brug af 3D VR-fremvisning og projektmøder globalt.

Projektet bygger på den danske styrke i samarbejde og vidensdeling, der muliggør, at leverandører af alle størrelser kan være med i dette digitaliseringstiltag.

Projekt

The Maritime 3D Virtual Reality Showroom er en virtuelt designet skibsmodel med danske løsninger. Kunder og slutbrugere kan vises rundt og se de danske maritime produkter indsat i den rigtige kontekst i et virtuelt skib. Det virtuelle skib skal understøtte digitaliseringen af den danske maritime industri. Virtual Reality lader Det Blå Danmark agere og levere digitalt. Projektet skal bidrage til samarbejder og partnerskaber mellem udstyrsproducenter, arkitekter, designere, skibsværfter og rederier, ligesom projektet øger kvalitet og slutresultat samtidig med en reduktion af rejseomkostninger og miljøbelastning for salgs- og projektdelen af den globale skibsbygningsindustri.

Forventede resultater

Projektet vil styrke dialogen med mulige kunder samt alle, der influerer beslutningsprocessen omkring valg af udstyr. Projektet giver de maritime virksomheder i Danmark øgede muligheder for salg og udvikling af løsninger i samarbejde med kunderne.

Resultaterne bliver:

* Bedre international markedsføring af danske maritime virksomheder og branding af Det Blå Danmark og understøtter UNs bæredygtige udviklingsmål (SDG) nr. 8 (Anstændige jobs og økonomiskvækst).
* Besparelser på rejseomkostninger og reduktion af miljøbelastningen (SDG 13: Klimaindsats).
* Øget kvalitet med inddragelse af flere brugere tidligt i processen til minimering af fejl og mangler (SDG 12: Ansvarligt forbrug og produktion).
* Tættere og tidligere dialog med kunden: Nemmere adgang til virtuelle fællesmøder inde i skibsdesignet med alle relevante aktørerne på samme tid. (SGD 17: Partnerskab for handling).

Projektresultat

Afsluttende projektrapport (marts 2024) kan ses her: Link

Information

Projektnavn:

The Maritime 3D Virtual Reality Showroom

Type:

Almennyttigt

Tema:

Maritim erhvervsudvikling

Tid:

2020-2022

Kontakt:

Danish Export Association
Lysbrohøjen
8600 Silkeborg
www.danishexport.dk