Tilbage til søgeresultatet

CORE Advokatfirma, Civilretlige ansvars- og forsikringsforhold

2018-047, billede

Baggrund

Udviklingen af autonome teknologier og digitalisering af skibsfarten medfører ændringer i den klassiske forståelse og fordeling af ansvar og risici i den maritime sektor. Det er en nødvendig forudsætning for udbredelsen og brugen af autonom skibsteknologi og digitalisering, at der er klarhed over risici og ansvarsfordeling samt mulighed for at opnå forsikringsdækning for redere, operatører såvel som for system- og udstyrsleverandører samt øvrige aktører indenfor skibsfarten.

Projekt

Projektet består i en kortlægning af relevante problemstillinger i relation til fordeling af ansvar og risici forbundet med brug af autonom teknologi og digitalisering. I forbindelse med kortlægningen vil projektet inddrage et bredt felt af maritime interessenter. Projektet vil blive afsluttet med en rapport, som indeholder en vurdering og vægtning af de identificerede problemstillinger.

Forventede resultater

Det er forventningen, at projektets rapport vil give et samlet overblik over de problemstillinger, som den maritime sektor står over for i forbindelse med overgangen til øget autonomi og digitalisering. Det er endvidere forventningen, at projektet vil understøtte det Blå Danmarks mulighed for at differentiere sig over for resten af den maritime verden ved tidligere at kunne udvikle og tage nye autonome og digitale teknologier i brug.

Projektresultat

Afsluttende projektrapport kan læses her:

MASS study

 

 

Information

 

Projektnavn:

Civilretlige ansvars- og forsikringsforhold

Type:

Almennyttigt

Tema:

Maritim erhvervsudvikling

Tid:

2018

Kontakt:

CORE Advokatfirma
Klostergade 60, 2
8000 Aarhus C
www.corelaw.dk