Tilbage til søgeresultatet

COACH Solutions, Automatiseret kystnær ruteoptimering

Navigation (002)

 

Baggrund

I den maritime industri ses ofte en ulige fordeling af information mellem operatøren og skibet. Operatøren har information omkring skibets nuværende værdi og last, mens skibet har opdaterede søkort, som ikke er tilgængelige for operatøren på land. Ved automatiseret ruteplanlægning bliver navigations zonerne ikke medtaget pga. manglen på søkort og der bliver derfor kun givet waypoints i åbent hav til skibet. Efterfølgende skal skibet selv planlægge den nøjagtige rute og lægge denne ind i ECDIS’en, hvilket kan lede til fejlantagelser i forhold til optimering af ruten samt manglende opdatering af ETA.

Projekt

Projektet er en del af ShippingLabs arbejdspakke omkring Digital Ship Operations. Med dette projekt bringes skibet og operatøren tættere sammen, så den mest optimale rute for skibet kan blive planlagt ud fra alle relevante parametre. Skibet og operatøren vil få adgang til de samme oplysninger på den samme portal, så misforståelser undgås undervejs i planlægning. Dette vil gøres ved at læse separations-zoner, vanddybder og andre hindringer for navigationen ud af elektroniske søkort i vektorformat (S-57) og dernæst skrive en algoritme, der kan beregne en rute gennem disse forhindringer. Projektet indebærer også, at ruterne skal kunne overføres til ECDIS’en direkte via en fil i stedet for manuel indtastning. Dette vil gøre ruterne mere anvendelige ombord på skibene, spare tid og øge kaptajnernes tillid til de foreslåede ruter.

Forventede resultater

Ved projektets afslutning forventer partnerne at kunne præsentere en metodologi til hvordan man kan ekstrahere navigationsmæssige begrænsninger fra digitale søkort samt planlægge en rute gennem disse. Denne metodologi vil blive gjort tilgængelig for danske virksomheder, der kan finde dette interessant og implementerer det i deres eksisterende produkter.

Projektresultat

Afsluttende projektrapport kan ses her: Final report

Rapporten kan også ses på ShippingLab’s hjemmeside: Link

Information

 

Projektnavn:

Automatiseret kystnær ruteoptimering

Type:

Almennyttigt

Tema:

Maritim erhvervsudvikling

Tid:

2020-2021

Kontakt:

COACH Solutions ApS
Sundkrogsgade 19
2100 København Ø
www.coachsolutions.com

og

ShippingLab
Elektrovej, bygning 326, rum 022
2800 Kgs. Lyngby
www.shippinglab.dk