Tilbage til søgeresultatet

Maritime Research Alliance (MRA), Videreudvikling af den tværfaglige alliance

Baggrund

Det Blå Danmark står over for en række store udfordringer – grøn omstilling, digitalisering, automatisering, rekruttering af medarbejdere og opgradering af kompetencer mv. Løsningen af disse udfordringer kræver samarbejde på tværs af virksomheder, brancheorganisationer, lovgivere, NGO’er, samt forsknings- og uddannelsesinstitutioner mv. Et velfungerende samarbejde kræver imidlertid tilstedeværelsen af aktører, der kan koordinere og facilitere etableringen af sådanne tværfaglige og tværinstitutionelle netværk. På denne baggrund er Maritime Research Alliance (MRA) blevet etableret som en netværksorganisation for maritime forsknings- og uddannelsesinstitutioner i Danmark. Formålet er at skabe et mere sammenhængende dansk maritimt forsknings- og uddannelsesmiljø, at øge samarbejdet med andre aktører i Det Blå Danmark og at sætte dansk maritim forskning på verdenskortet.

Projekt

I projektperioden (2023-2028) vil MRA have fire fokusområder:
1. Facilitering og koordinering af maritim forskning og uddannelse (koordineringsmøder med styregruppe, brancheorganisationer og Søfartsstyrelse, forskningsworkshops, konferencer, gå-hjem-møder, ph.d. netværk, samt vedligeholdelse af videnscenter for maritim forskning)
2. Udbygning af internationalt forsknings- og uddannelsessamarbejde (udvekslingsaftaler, case competitions, workshops og seminarer med udenlandske forskningsinstitutioner)
3. Udbygning af forsknings- og uddannelsessamarbejde mellem MRA og det maritime erhverv (facilitering af erhvervs ph.d.er, secondment-aftaler, samt workshops med erhverv og studerende)
4. Etablering af et varigt organisatorisk og økonomisk set-up for MRA.

Forventede resultater

Det forventes at MRA over de næste fem år bidrager til langsigtede løsninger på de udfordringer Det Blå Danmark står over for inden for eksempelvis grøn omstilling, digitalisering og automatisering mv. Det forventes i den sammenhæng, at MRA i projektperioden med succes har formået at udvide og udbygge samarbejdet mellem de danske maritime forsknings- og uddannelsesinstitutioner og andre aktører i Det Blå Danmark (virksomheder, NGO’er, lovgivere mv.) gennem konkrete samarbejdsaktiviteter. Det forventes endvidere, at MRA i projektperioden formår at udbygge det internationale samarbejde med aktører i udlandet og herved bidrage til at sætte dansk maritim forskning på verdenskortet. Endelig forventes det, at Maritime Research Alliance ved udgangen af projektperioden er etableret som en selvstændig organisation med et langvarigt økonomisk fundament til den videre drift.

 

Information

Projektnavn:

Udvikling af Maritime Research Alliance

Type:

Almennyttigt

Tema:

Maritim Forskning

Tid:

2023-2028

Kontakt:

CBS
Institut for Strategi og Innovation
Kilevej 14a
2000 Frederiksberg
https://www.cbs.dk/en/research/departments-and-centres/department-of-strategy-and-innovation/cbs-maritime