Tilbage til søgeresultatet

CBS, The Great Integration – Global Shipping in the Digital Age

CBS, The Great Integration, 2

Baggrund

Baggrunden for forskningsprojektet “The Great Integration – Global Shipping in a Digital Age” er, at de danske rederier står midt i en grundlæggende transformation. Fremover vil der være meget kortere afstand imellem landkontorerne og skibene, rederierne og kunderne, virksomhederne og myndighederne samt mellem fortidens erfaringer og nutidens beslutninger. Litteraturgennemgange har vist, at der er begrænset forståelse af den kommercielle og strategiske dimension af maritime digitalisering, hvorimod der findes en omfangsrig litteratur inden for de teknologiske aspekter af digitalisering (se bl.a. Tijan et al. 2021). Med dette projekt vil vi udvikle et internationalt undervisningsmateriale, som på baggrund af den nyeste forskning kan hjælpe fremtidens shippingfolk med at navigere i en digital verden under hastig forandring.

Projekt

Den overordnede hypotese er, at digitalisering kan forståes som en “integrationskraft” i forhold til fire dimensioner:
1) Integration mellem land og skib (kontrol af ruter, maskiner etc. fra land)
2) Integration mellem virksomheder og myndigheder (nye muligheder for global regulering og effektive transaktionsprocesser (blockchain)
3) Integration mellem virksomheder og kunder (nye muligheder for kontinuerlig relation til kunder, som gradvist kan blive til partnere)
4) Integration imellem fortidens erfaringer og nutidens beslutninger (intern integration som ofte bygger på big data og mulighederne for at forbedre beslutningsprocesser)

Forventet resultat

Dette forskningsprojekt bygger på en meget konkret plan om at udarbejde en international undervisningsbog til udgivelse i efteråret 2025. Bogen skal udkomme på et internationalt anerkendt forlag, og den vil bygge på grundlæggende forskning i de fire ovennævnte integrationsdimensioner. Dertil kommer den meget vigtige deltagelse i undervisning på CBS. CBS mangler kvalificerede nye kurser i den maritime digitalisering, og det vil derfor være en markant styrkelse af den eksisterende uddannelse, hvis CBS kan ansætte en ny international forsker, som kan undervise i emnet. Endeligt skal den nye post.doc. skrive 1-3 internationale peer reviewed artikler samt deltage i internationale konferencer.

 

Information

Projektnavn:

The Great Integration – Global Shipping in the Digital Age

Type:

Almennyttigt

Tema:

Maritim Forskning

Tid:

2023-2025

Kontakt:

CBS Maritime,
Grundtvigsvej 37
1864 Frederiksberg C
CBS Maritime