Tilbage til søgeresultatet

CBS, Stakeholder Dynamics Enabling Green Transition Projects in Maritime Ecosystems

Shot of three wind turbines

Baggrund

Skibsfartens grønne omstilling fordrer massive investeringer i vedvarende energi og produktion af grønne brændstoffer – investeringer, der rækker langt ud over den maritime sektor og kræver effektivt samspil i maritime forretningsøkosystemer. Omstillingsprojekter kan have negative konsekvenser, som nogle interessenter kan modsætte sig, og sådan modstand har potentialet til at forsinke omstillingsprojekter betydeligt, øge deres omkostninger eller endda lede til, at de helt skrottes. Derfor er effektiv interaktion med offentligheden og andre interessenter afgørende for succes.

Projekt

Dette forskningsprojekt undersøger interessentdynamikker og -barrierer i værdikæden for Power-to-X (PtX) og grønne brændstoffer og har til formål at give indsigt i og værktøjer til at understøtte stakeholder-accept og opbakning til grønne omstillingsprojekter. Projektet kigger på alle led i værdikæden, herunder produktion af vedvarende energi (som også omfatter de maritime aktiviteter i forbindelse med opførelse, drift og vedligeholdelse samt dekommissionering af havvindmølleparker), transmission (el, CO2 og brint), produktion af grønne brændstoffer, brændstoflagring og -distribution samt sikker håndtering og anvendelse i skibe.

Projektet anlægger et havneperspektiv på ovenstående og undersøger interessentdynamikker i Esbjerg, Aarhus og København. Sammenlignende analyser foretages af havneregioner i andre europæiske lande.

De danske havne er afgørende for skibsfartens grønne omstilling, og behovet for at bringe skibsfart og havne tættere sammen i fællesskab anerkendes i stigende grad som centralt på tværs af værdikæden. Et nyt partnerskab, som Erhvervsministeriet netop har annonceret, skal eksempelvis sikre, at danske erhvervshavne fortsat spiller en central rolle i at understøtte den grønne industri og den grønne omstilling.

Havnemyndigheder sigter ofte mod at skabe værdi gennem “community management”, hvorigennem stakeholder-accept kan skabes. Hvis det ikke sker, vil havnene udgøre betydelige flaskehalse for realiseringen af ambitiøse emissionsreduktionsmål og skibsfarten grønne omstilling.

Forventede resultater

– Ph.d.-projekt.
– Ny viden om interessentdynamikker og barrierer i skibsfartens grønne omstilling i Danmark og udvalgte europæiske lande og værktøjer til at håndtere disse.
– Udvikling af maritime cases til undervisningsbrug.

 

Information

Projektnavn:

Stakeholder Dynamics Enabling Green Transition Projects in Maritime Ecosystems

Type:

Almennyttigt

Tema:

Maritim forskning

Tid:

2023-2027

Kontakt:

Copenhagen Business School (CBS)
Institut for Strategi og Innovation
Kilevej 14A
2000 Frederiksberg
www.cbs.dk/forskning/institutter-centre/institut-strategi-innovation