Tilbage til søgeresultatet

CarbonCuts, Undersøgelse af muligheden for at anvende en mobil, flydende lægter til import og mellemlager af CO2

Billede

Baggrund

CarbonCuts arbejder på at etablere Ruby-Projektet, som er et landbaseret underjordisk CO2 lager i Rødby på Lolland. Lagret skal etableres i en af de geologiske strukturer, som Energistyrelsen har udpeget som velegnet til CO2 lagring. Strukturen i Rødby består af et underjordisk saltvandsreservoir, som udgør et 10 x 20 km område ved Rødby og Rødbyhavn. Beliggenheden er særdeles velplaceret til at modtage og lagre CO2 både fra danske og øvrige udledere i Østersøregionen. CarbonCuts estimerer, at Ruby-Projektet årligt kan lagre omkring 1 million tons indfanget CO2 i projektets første fase.

Udover selve undergrundslageret skal Ruby-Projektet også etablere andre nødvendige delelementer i den infrastruktur som er en del af CCS værdikæden, og som gør det muligt at modtage og lagre CO2, hvad enten CO2en transporteres til lageret via tog, rørledning eller skib. Herunder også faciliteter som kan modtage og lagre den importerede CO2 midlertidigt (mellemlager). Efter ophold i mellemlageret vil den flydende CO2 enten blive sendt til permanent lagring i undergrundslageret eller indgå i produktionen af grønne brændsler (PtX). CarbonCuts planlægger at undersøge, om det er muligt at etablere et flydende tankbaseret mellemlager på havet.

Projekt

Uanset hvilken vej CO2en ankommer til Rødby, er det nødvendigt at etablere import- og mellemlager-faciliteter for at kunne modtage CO2 i flydende form. For at kunne modtage CO2 via skib vil CarbonCuts undersøge, om det som alternativ til et traditionelt landbaseret import-/mellemlager på havnen, er muligt at anlægge et lægtelager. Et lægtelager er et fleksibelt flydende mellemlager bestående af CO2 tanke på en fladbundet pram, som placeres enten i havnen eller lidt ude på havet.

Lægter-løsningen kan have flere fordele ift. den landbaserede løsning (1) mere fleksibel, fordi lægten er flydende og flytbar, (2) nemmere at udbygge lagerstørrelsen arealmæssigt, (3) kan konstrueres via moduler, (4) ligger længere væk menneskers færden.

Forventede resultater

Målet er at udarbejde et lægte-design til et såkaldt ’Front End Engineering Design’ (FEED) niveau, hvor der er god sikkerhed for omkostninger, leveringstider og gennemførlighed. Forventningen er at lægte-designet er mere omkostningseffektivt sammenholdt med en traditionel løsning, og at projektet gør det muligt at sammenligne de to løsninger.

Information

Projektnavn:

Undersøgelse af muligheden for at anvende en mobil, flydende lægter til import og mellemlager af CO2

Type:

Almennyttigt

Tema:

Maritim Erhvervsudvikling

Tid:

2023-2024

Kontakt:

CarbonCuts AS
Lyngby Hovedgade 10C
2800 Kongens Lyngby
www.carboncuts.dk