Tilbage til søgeresultatet

C-LOG, M.ID – Documentation Manager

M-ID-Connect-DLM-DMF

Baggrund

Idégrundlaget er opstået på baggrund af C-LOG’s løbende dialog med rederier, crew-agencies, udstyrsproducenter, skoler, træningspartnere og søfartsstyrelser, der har efterspurgt digitalisering og transformationen fra nuværende papirbaseret dokumentation for den søfarendes kompetence og kapacitet. Der er behov for en fælles digital platform der danner grundlag for en ny digital standard for udstedelse og registrering af certifikater og øvrig dokumentation. Projektet udvikles i tæt samarbejde med flere interessenter på tværs af den maritime industri.

Projekt

Projektets overordnede formål er at udvikle og pionerer en ny fælles digital standard og omkringliggende services for registrering, udstedelse og håndtering af dokumentation herunder; certifikater, beviser og log for søfarendes kompetence og kapacitet – her nærmere defineret:

1. Skab fælles-procesunderstøttende platformsmoduler og services der gør det sikkert at tilgå og verificere dokumentation med høj integritet.

2. Muliggør effektiv inter-organisatorisk koordinering og planlægning ved at facilitere sikker adgang til den søfarendes dokumentation, hvor fokus og ressourcer skifter fra compliance til udvikling af kompetence og kapacitet.

#1: Connect – DLM-M-ID (integrationsmodul)
Open source integrationsmodul der muliggør integration til DC platformen og DLM-M.ID applikationerne som pivotal hub for dataflow på tværs af centrale (eksisterende) systemer, fra rederi, crewing, søfartsstyrelse, uddannelse og træning.

#2: DLM – Documentation lifecycle manager
Applikation til understøttelse af den fulde livscyklus for dokumentation. herunder registrering og udstedelse af dokumentation som certifikater, beviser og log. Services inkluderer bl.a. certifikatdesigner og versionskontrol – der skaber fleksibilitet vedi standarden og muliggør personalisering af certifikatet og justering af sikkerhedselementer.

Applikationer og services er baseret på C-LOGs eksisterende blockchain og AI understøttende DC platform.

Forventede resultater

– En effektiv koordinering og dataudveksling ved udstedelsen af dokumentation for søfarendes kompetence og kapacitet.
– Integration og link dokumentation med sikker ID-verifikation på den søfarende under træningsforløbet og ved udstedelse af dokumentationen (i form certifikat proof-log).
– Automatisering af processen regulativ compliance assessment (audit og kontrol), for hhv. rederi, og havnemyndighed, ved bl.a. at understøtte EU’s maritime single window (eManifest – SafeSeaNet) ved port of call proces.
– Effektivisering og automatisering af tværgående processer mellem rederi, træning/ uddannelses og søfartsstyrelse specifikt i forbindelse med bl.a. planlægning og koordinering af søfarendes kompetence- og kapacitetsudvikling
– Forhøjet sikkerhed og transparens specifikt for ID-KYC (know-your-customer) compliance.
– Vi forventer, at projektet vil spare den maritime industri både tid og ressourcer forbundet med udstedelse, og registrering af dokumentation for den søfarendes kapacitet og kompetence.

Projektresultat

Den afsluttende rapport kan findes her:

Afsluttende rapport

C-LOG IVS er i 2020 taget under konkursbehandling.

Information

Projektnavn:

M.ID Documentation Manager

Type:

Erhvervsmæssigt

Tema:

Maritime Erhvervsprojekter

Tid:

2019

Kontakt:

C-Log IVS
Pier 46
Langelinie Allé 47
2100 København Ø
www.c-log.io