Tilbage til søgeresultatet

Blue Atlas Robotics, Development of a 2’nd generation underwater robot

Sentinus 01

Baggrund

I de kommende år forventes markedet for undervandsteknologi at vokse kraftigt – båret frem af en general stigning i efterspørgslen efter innovative løsninger på tværs af samtlige segmenter, som for eksempel shipping, kritisk infrastruktur og offshore vind.

Blue Atlas Robotics står på tærsklen til opskalering fra enkeltstående prototype produktion til serieproduktion af et yderst teknisk komplekst produkt med utallige software og hardware kompatibilitets udfordringer. For at klargøre den næste generation af virksomhedens undervandsrobot Sentinus til serieproduktion samt sikre deres position i et marked i konstant udvikling, er der behov for yderligere produktudvikling. Dækkende for software/hardware integration, tilføjelse af nye funktionaliteter, materiale samt komponent valg og hvordan dette bedst muligt skal håndteres og indgå i en skalerbar produktion.

Projekt

For at kunne eksekvere Blue Atlas Robotics vækst strategi, er det nødvendigt at gennemføre en videreudvikling, gennemgang og tilpasning af virksomhedens undervandsrobot Sentinus til den kommende serieproduktion. Overgangen fra enkeltstående prototype produktion til serieproduktion vil kræve en gennemgribende analyse af produktet i dets nuværende udformning, alle del-komponenter, fremstillings- samt produktionsprocesser, leverandørvalg og dertil også udarbejdelse af produkt specifikke processer og kvalitetskontrol, baseret på det tilrettet produkt.

Projektet vil omfatte en komplet kortlægning og analyse af materialevalg, delkomponenter samt udvikling/testning af nye software/hardware integrationer og funktionaliteter, som vil være en del af den næste generation af virksomhedens produkt.

Forventede resultater

Frembringelse af en nyere generation af undervandsrobotten Sentinus vil indeholde nye og forberede funktionaliteter, som vil gøre Blue Atlas Robotics i stand til at igangsætte en skalerbar produktion af 200 enheder inden udgangen af 2025 med reducerede fremstillingsomkostninger. Udover dette vil projektet også gøre det muligt at udvikle og tilføje nye elementer til det allerede unikke produkt og teknologi, som den første generation indeholder.

 

Sentinus 07

Information

Projektnavn:

Development of a 2’nd generation underwater robot

Type:

Erhvervsmæssigt

Tema:

Maritime erhvervsprojekter

Tid:

2023-2024

Kontakt:

Blue Atlas Robotics ApS
Forskerparken 10
5230 Odense M
www.blueatlasrobotics.com