Tilbage til søgeresultatet

Blue Atlas Robotics, Autonomous Operating ROV for Imaging and 3-D Modelling of a Vessel

Danske Maritime Fond - Blue Atlas Robotics

Baggrund

Undervands inspektion af skibe er i dag afhængig af dykkere eller manuelt kontrollerede ROV’s, for at få adgang til billedmateriale af de ønskede områder. Undervands inspektion af skibe, udføres for at skaffe sig den nødvendige visuelle dokumentation vedrørende begroning, kvaliteten af maling, korrosion eller skader på skroget.

Blue Atlas Robotics har udviklet en Autonomous Underwater Vehicle (AUV) teknologi, som vil løfte kvaliteten, værdien og tilgængelighed af dette datamateriale og frembringe en komplet digital 3D-model med al det originale billedmateriale integreret ind i samme. Disse inspektioner udføres for at kunne afgøre om skibet lever op til de krav der stilles af klassifikationsselskaberne på vegne af de enkelte flagstater, i forbindelse med tørdok, forsikringsskader, salg, on/off charter eller lokale miljøkrav.

Information om beskaffenheden af skrogets overflade og graden af begroning på et skibsskrog er særskilte vigtige parameter i forhold til at sikre lavest mulige brændstofs forbrug, da dette er stærkt påvirket af den øget friktion, der opstår ved begroning eller ujævnheder på skibets skrog.

Projekt

Det overordnet formål med projektet er at udvikle en AUV, der er i stand til at afbillede hele skibsskroget uden menneskelig involvering. Dette vil give adgang til et komplet billede – og datamateriale vedrørende kvaliteten af maling, coating, korrosion, skader på skroget og begroning i et hidtil utilgængeligt omfang og kvalitet. Det vil give mulighed for visuel og data baseret overvågning af det enkelte skibs tilstand over tid, samt sammenligning af indsamlede data på tværs af større antal skibe. Igennem processering af det indsamlede billedmateriale, vil den tilhørende udviklet software pakke kunne omdanne dette til en komplet 3-D model af skibet, hvorigennem der vil være integreret adgang til de underliggende originale billedoptagelser for slutbrugeren.

Forventede resultater

Blue Atlas Robotics har ud fra den udarbejdede projektplan og de tilknyttede samarbejdspartnere forventning om at kunne udvikle et fuldt ud færdigt teknisk og kommercielt parat produkt og service koncept ved projekts afslutning. Dette kommer til at fremstår i form af en AUV med tilhørende billede – og data processerings software løsning ved projektets afslutning i juli 2022.

Projektresultat

Afsluttende projektrapport (august 2022) kan ses her: Link

Information

 

Projektnavn:

Autonomous Operating ROV for Imaging and 3-D Modelling of a Vessel

Type:

Erhvervsprojekt

Tema:

Maritime erhvervsprojekter

Tid:

2021-2022

Kontakt:

Blue Atlas Robotics ApS
Forskerparken 10
5230 Odense M
www.blueatlasrobotics.com