Tilbage til søgeresultatet

Besigtelseskontoret af 1914, Videreudvikling af ”SA Remote”

DDMF

Baggrund

COVID-19 har vist, at det kan være vanskeligt at komme ud til skibe for besigtelser eller inspektioner, og Survey Association udviklede tilbage i 2018 Athena Surveys (nu: SA Remote), som muliggjorde at skibenes besætninger kunne tilvejebringe information og billeder, som inspektører ellers besigtelsesmænd så efterfølgende kan vurdere, uden at skulle rejse ud til skibene. Platformen har siden resulteret i økonomiske besparelser for kunderne, men også afledt reducering af CO2 emssionsudledninger og administrations byrde for skibenes besætning. DDMF støttede i 2019 færdigudviklingen af platformen og den er siden blevet testet af flere forsikringsselskaber og redere, som har afdækket et behov for videreudvikling.

Projekt

Projektets formål er at udvikle et sprogmodul, som vil muliggøre at besætninger kan udfærdige ’synet’ på deres lokal sprog, men hvor gennemgangen af input og den endelige rapport vil kunne være på et andet sprog. Endvidere vil næste version kunne tillade andre parter end skib og vurderingsmand adgang, i og med at reder, manager, inspektør, mægler og forsikring alle vil kunne give input/se input og følge synsprocessen.

Forventede resultater

En digitalisering af synsopgaven vil foruden økonomiske besparelser samt formindskelse af forstyrrelsen på skibets drift og CO2 udledningsbegrænsning nu også kunne muliggøre bredere brug af platformen, i og med nationale flåder, hvor det engelske sprog ikke er fremherskende, nu også vil kunne gøre brug af SA Remote.

Projektresultat

Projektet er afsluttet i januar 2021. Afsluttende projektrapport kan ses her: final report DDMF

Information

 

Projektnavn:

Videreudvikling af ”SA Remote”

Type:

Erhvervsmæssigt

Tema:

Fremme af Det Blå Danmark

Tid:

2020

Kontakt:

Besigtelseskontoret af 1914 A/S
Købmagergade 54, 1.
1150 København
www.surveyassociation.com