Tilbage til søgeresultatet

Ballast Water Monitoring, Ny BW monitor

billede 1 kopi                                                                               billede 2

Baggrund

Ballast Water Monitoring A/S markedsfører bw-monitor til performance-overvågning af ballastvands-behandlingsanlæg – efter at have modtaget lånetilsagn fra Den Danske Maritime Fond i 2016 til medfinansiering af installationer af den nyudviklede monitor. For at imødekomme markedets krav er det nødvendigt også at kunne tilbyde en bw-monitor med Ex-certifikat, således at bw-monitor kan installeres i områder med risiko for eksplosiv atmosfære (Ex-områder), hvilket vil sige primært på tankskibe.

Projekt

Ballast Water Monitoring A/S forventer, som et resultat af dette projekt, at få udstedt certifikat for anvendelse af bw-monitor i Ex-områder. Projektet vil således bestå af følgende:
• Gennemgang af bw-monitor og eventuel re-design for opfyldelse af krav
• Miljøtest af Ex version
• Opfyldelse af dokumentation for udstedelse af Ex-certifikat
• Ex/IECEx certificering
• Kvalitetssikringsprocedure for produkt og produktion.

Forventede resultater

Efter at ballastvandskonventionen fra 2004 er ratificeret, men i realiteten udskudt i yderligere 2 år fra september 2017, er det vigtigt at BW Monitor i Ex-version er ”ready to market”, således at markedsføring og salg kan påbegyndes samtidig med installation af ballastvandsrensningsanlæg på tankskibe.

Projektresultat

Produktudvikling af BW Monitor med henblik på anvendelse i områder med eksplosiv atmosfære (Zone 2 – Kategori III klassifikation) er afsluttet (1. kvartal 2020) i samarbejde med Prevas og FORCE. Salg af BW Monitor med ATEX certifikat forventes at begynde i løbet af 2020.

 

logo

Information

 

Projektnavn:

Ny BW monitor

Type:

Erhvervsmæssigt

Tema:

Maritime Erhvervsprojekter

Tid:

2018

Kontakt:

Ballast Water Monitoring A/S
Diplomvej 373
2800 Kgs. Lyngby
www.bw-monitor.com/