Tilbage til søgeresultatet

Aarhus Universitet, Åben innovation, vidensdeling og sparring

Baggrund

Rederibranchen i Danmark kan blive stærkere af at samarbejde om udviklingen og implementeringen af de mange nye (smarte) teknologier og tiltag som eksempelvis sensorer, AI, robotter, droner og automation, der i dag er vigtige for at stå distancen på det globale marked. Derfor gennemføres en antropologisk analyse med fokus på de ikke-tekniske sociale og kulturelle forudsætninger for, at et sådant samarbejde kan styrkes.

Projekt

Gennem deltagelse i relevante konferencer, møder og interviews med centrale aktører i og omkring rederibranchen, herunder Danske Rederier og Søfartsstyrelsen, skal projektet undersøge, hvilke sociale, organisatoriske og branchekulturelle forhold, der henholdsvis understøtter og står i vejen for at rederierne på tværs i højere grad ønsker at dele viden og drive åben innovation. Projektet vil desuden afdække, hvilke kompetencer, udover de tekniske, som aktørerne i det Blå Danmark mener, der er behov for, for at sikre en bedre implementering af nye teknologier og tiltag.

Forventede resultater

Projektet leverer en problem- og mulighedsafdækkende kvalitativ undersøgelse af, hvad der skal til – og hvad der eventuelt står i vejen – for, at rederierne i højere grad ønsker at dele og i praksis deler viden, driver åben innovation og skaber gensidig læring. Som led heri afholdes en afsluttende workshop med centrale repræsentanter fra Det Blå Danmark, hvor indsigterne fra den antropologisk analyse vil danne grundlag for drøftelse af nye tiltag og satsninger, samt behov for uddybende studier og analyser.

Projektresultat

Hovedkonklusionerne i projektet i form af en kortfattet guide, der indeholder 8 anbefalinger til, hvordan den grønne omstilling i Det Blå Danmark kan understøttes: Kan Det Blå Danmark blive Grønt

Afsluttende projektrapport kan læses her: link

Resumé af rapporten kan læses her: ÅBEN INNOVATION I DET BLÅ DANMARK, resume

Du kan lytte til en podcast om projektet her: link

Læs mere om projektet og de øvrige forskningsprojekter om Digital teknologi og grøn omstilling i Det Blå Danmark på Aarhus Universitets side: https://projekter.au.dk/blaa-danmark

Information

 

Projektnavn:

Åben innovation, vidensdeling og sparring

Type:

Almennyttigt

Tema:

Maritim Forskning

Tid:

2019

Kontakt:

Aarhus Universitet, DPU
Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse
Nobel Parken, bygning 1483
Jens Chr. Skous Vej 4
8000 Århus C
www.edu.au.dk