Tilbage til søgeresultatet

Aalborg University Business School, AI disruption in the maritime sector – the impact of AI on chartering practices in Danish shipping

billede 1

Billede er skabt ved hjælp af AI (Image Generator Nova)

 

Baggrund

Udviklingen af datadrevne beslutningsstøttesystemer har været genstand for stigende interesse i rederierhvervet i de seneste år. Senest har lanceringen af ChatGPT i november 2022 fået stor opmærksomhed. Softwaren indsamler data og afslører mønstre, som kan bruges til at optimere processer og til at understøtte beslutninger.

Projekt

Projektet undersøger, hvordan Chat GPT kan benyttes indenfor chartering af skibe. Projektet er inddelt i to arbejdspakker: WP1 undersøger kvalitativt hvilke potentialer og barrierer der er i forhold til at benytte chat GPT i specifikke chartering aktiviteter på tværs af de forskellige segmenter. WP2 indeholder en kvantitativ analyse af, hvordan brug af chatGPT påvirker rater, kommissioner og transaktionsmønstre over tid.

Forventede Resultater

Projektet vil tilvejebringe en empirisk funderet analyse, der kan give danske rederier og mæglervirksomheder indsigt i de potentielle anvendelser af AI-løsninger som ChatGPT i forbindelse med specifikke chartering aktiviteter. Desuden vil projektet tilvejebringe en kvantitativ analyse af, hvordan brug af chat GPT påvirker rater, kommissioner og transaktionsmønstre over tid.

 

billede 2

Billede er skabt ved hjælp af AI (Image Generator Nova)

 

Information

Projektnavn:

AI disruption in the maritime sector – the impact of AI on chartering practices in Danish shipping

Type:

Almennyttigt

Tema:

Maritim Forskning

Tid:

2024-2026

Kontakt:

Aalborg University Business School
Fibigerstræde 11
9220 Aalborg Øst
https://www.business.aau.dk/